آموزش

آموزش
 

خانواده غدیر با هدف توانمندی و ارتقاء دانش مشتریان و  افزایش کیفیت سطح به کارگیری محصولات غدیر توسط مشتریان ؛ به صورت متمرکز  و منسجم از سال 95 با تشکیل واحد آموزش اقدام به ارائه شیوه های نوین آموزشی نموده تا با تسریع در امر آموزش بتوان بهره برداران را در به کارگیری هر چه بهتر و موثرتر از سامانه های حضور و غیاب یاری رساند.

ماموریت :

- آموزش هر چه بهتر راهبران سیستم های حضور و غیاب در جهت کاهش هزینه های مشتریان

- استاندارد سازی سطح آموزش کاربردی در بین مشتریان

- ارتقاء روال های  انتقال دانش به مشتریان با استفاده از متدهای  روز

- روان سازی متدهای آموزش نرم افزار در جهت تسریع برآورده نمودن نیاز مشتری

چشم انداز آموزش :

- پرورش نیروهای انسانی متخصص، متبحر و مسلط به مفاهیم اتوماسیون تردد جهت سازمان ها و شرکت ها

- بهره برداری از راهنماهای سیستماتیک

                             

تلفن جهت تماس: 85530-021      داخلی  207

کانال ارتباطی:          GhadirGroup@

ایمیل: Training@ghadirco.net