سوالات متداول

72 از 415

1014. اضافه کار اول وقت به چه معناست ؟ 

حضور در محل کار قبل از شروع شیفت را اضافه کار اول وقت گویند که مدت زمان آن در سازمان های مختلف، متفاوت می باشد.

4014. چگونه غذای میهمان را با قیمت آزاد  لحاظ نمایید؟

جهت تعیین غذای میهمان با قیمت آزاد می بایست موارد زیر لحاظ و اعمال گردد :

مورد اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی کارت های میهمان را انتخاب و گزینه" اخذ وجه" فعال گردد .

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه " تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب " تنظیم وعده ها و سرو غذا و قیمت گذاری" را کلیک نمائید . گزینه  "قیمت گذاری غذای میهمان" را مطابق میل خود تنظیم نمائید.

6014. آیا با حذف پرسنل از دستگاه از طریق نرم افزار امین ترددها هم حذف می گردند ؟ 

خیر، با حذف پرسنل از دستگاه از طریق نرم افزار ترددها حذف نمی گردد.

3014. نحوه غیرفعال نمودن پرسنل به چه صورت است ؟

جهت غیر فعال نمودن یک پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. از پنل سمت چپ پرسنل مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه "ویرایش" را انتخاب نمائید.

5. تیک گزینه "فعال" را بردارید و در نهایت دکمه"ثبت" را کلیک نمائید.

نکته : در نهایت لازم است بدانید پرسنل غیر فعال، در لیست گزارشات و پرسنل نمایش داده نمی شود.

3015. نحوه انتساب عکس به پرسنل به  چه صورت است ؟

جهت اختصاص عکس می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه " معرفی پرسنل " را انتخاب نمائید.

3. در پنل سمت چپ فرد مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه " ویرایش" را کلیک نمائید.

4. گزینه "انتخاب تصویر" را انتخاب نمائید و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

6015. چرا تعدادی ازپرسنل با رنگ زرد در نرم افزار امین مشخص شده اند ؟ 

نمونه اثر انگشت گرفته شده از پرسنل در دستگاه و نرم افزار یکسان می باشد.

4015. چرا با وجود اعتبار کارت پرسنل، در نرم افزار رستوران پیام "پایان اعتبار" در هنگام اخذ فیش در دستگاه یا نرم افزار نمایش داده می شود؟

              در منوی عملیات رستوران گزینه "تنظیم پارامتر ها"، حد اقل اعتبار را چک نمایید.

1015. اضافه کار آخر وقت به چه معناست ؟ 

حضور در محل کار بعد ازاتمام زمان شیفت را اضافه کار بعد وقت گویند که مدت زمان آن در سازمان های مختلف، متفاوت می باشد.