سوالات متداول

72 از 410

6015. چرا تعدادی ازپرسنل با رنگ زرد در نرم افزار امین مشخص شده اند ؟ 

نمونه اثر انگشت گرفته شده از پرسنل در دستگاه و نرم افزار یکسان می باشد.

4015. چرا با وجود اعتبار کارت پرسنل، در نرم افزار رستوران پیام "پایان اعتبار" در هنگام اخذ فیش در دستگاه یا نرم افزار نمایش داده می شود؟

              در منوی عملیات رستوران گزینه "تنظیم پارامتر ها"، حد اقل اعتبار را چک نمایید.

1015. اضافه کار آخر وقت به چه معناست ؟ 

حضور در محل کار بعد ازاتمام زمان شیفت را اضافه کار بعد وقت گویند که مدت زمان آن در سازمان های مختلف، متفاوت می باشد.

1016. تاخیر و تعجیل چیست ؟

حضور در محل کار بعد از شروع زمان شیفت را  تاخیر گویند که موجب کسر کار می گردد .

ترک محل کار قبل از اتمام زمان شییفت را تعجیل گویند که موجب کسر کار می گردد

4016. پیام "تردد نامجاز " و عدم صدور فیش در نرم افزار رستوران جهت چیست؟

            جهت رفع مشکل می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه " تنظیم پارامترها"  را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات کنترل تردد " را کلیک و نحوه دریافت اطلاعات حضور غیاب افراد چک گردد

6016. دلیل انتساب رنگ سبز به تعدادی از پرسنلی در نرم افزار امین چیست ؟ 

در صورتی که مشخصات پرسنل در دستگاه باشد ولی در بانک امین موجود نباشد به رنگ سبز نمایش داده میشود.

3016. خطای لایسنس چیست و کی اتفاق می افتد ؟

چنانچه مشخصات فیزیکی سرور تغییر کند و یا ظرفیت تعداد پرسنل بیشتر ازعدد لایسنس باشد خطای لایسنس رخ می دهد.

3017. خطای لایسنس در چه منوهایی ایجاد مشکل می نماید ؟

چنانچه خطای لایسنس رخ دهد در فرم تایم شیت و نمایش معرفی پرسنل "خطا در عملیات" مشاهده می نمائید.