سوالات متداول

64 از 415

1012. نحوه تعریف یک کاربر با دسترسی محدود چگونه است ؟

جهت تعیین دسترسی برای یک کاربر در دو مرحله می بایست:

مرحله اول:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تعریف سطح دسترسی" را انتخاب نمائید.

3. دکمه" جدید " را کلیک نمائید.

4. نامی برای سطح مورد نظر انتخاب و دسترسی های لازم را اختصاص دهید و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

مرحله دوم:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تعریف کاربران" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده سطح دسترسی مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه جدید را کلیک نمائید.

4. فیلدها را مقدار دهی  و تنظیمات نمائید.

5. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

4012. پیام" انتخاب غذای غیرمجاز" به هنگام کارت زدن پرسنل از چیست ؟

            موارد زیر را چک نمایید :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک و گزینه" تنظیم برنامه هفتگی" چک شود. 

2. اگر امکان رزرو غذا وجود دارد چک نمایید که آیا پرسنل غذا رزرو کرده است ؟

6012. آیا امکان انتقال کلی پرسنل از دستگاهی به دستگاه دیگر از طریق نرم افزار امین وجود دارد ؟ چگونه

بله ، امکان انتقال پرسنل از دستگاهی به دستگاه دیگر وجود دارد.

جهت تنظیم می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب "پرسنل" را کلیک نمائید.

3. گزینه " انتقال پرسنل به دستگاه " را انتخاب نمائید.

4. پرسنل و دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید.

5. دکمه "انتقال" را انتخاب نمائید.

3012. انواع روش انتساب سال مرخصی و هدف از ایجاد دو روش چیست ؟

روش های انتساب دو نوع می باشد :

1. سال قراردادی( که شروع قرارداد است).

2. تخصیص به روش بودجه سالیانه، هدف از ایجاد این دو روش این است که تخصیص مرخصی صرفا بر اساس سال شمسی نباشد و شروع قرارداد را هم بتوان به عنوان مبنا قرار داد.

3013. به چه افرادی در اطلس پست تعلق می گردد؟

پست های سازمانی به کسانی انتساب داده می شود که تایید کننده درخواست ها باشند و منظور پست های سازمانی نمی باشد.

6013. از چه طریقی در نرم افزار امین می توان اقدام به حذف پرسنل از دستگاه نمود ؟

جهت حذف پرسنل از دستگاه بواسطه نرم افزار می بایست :

1. نوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب پرسنل را کلیک و "مدیریت پرسنل در دستگاه" را انتخاب نمائید.

3. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

4. فرد مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه "حذف" را کلیک نمائید.

4013. در صورت گرفتن غذای اضافی از سوی پرسنل چگونه قیمت غذاهای اضافی را محاسبه نمایید؟

            جهت تعیین قیمت غذای اضافی، می بایست تنظیمات زیر انجام گیرد  :

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه" تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات وعده ها و زمان سرو غذا و قیمت گذاری" را کلیک نمائید .

4. آیتم قیمت گذاری روی حالت "قیمت پرسنل" قرار داده شود و تیک "غذای اضافی" فعال و نوع آن تعیین گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی لیست غذاها و قیمت گذاری" را انتخاب و جهت غذای اضافی قیمت پیمانکاری تعریف گردد.  

1013. علت عدم محاسبه اضافه کار چیست ؟

لازم است قوانین اضافه کاری مرتبط با گروه کاری آن پرسنل بررسی گردد.