سوالات متداول

64 از 410

6013. از چه طریقی در نرم افزار امین می توان اقدام به حذف پرسنل از دستگاه نمود ؟

جهت حذف پرسنل از دستگاه بواسطه نرم افزار می بایست :

1. نوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب پرسنل را کلیک و "مدیریت پرسنل در دستگاه" را انتخاب نمائید.

3. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

4. فرد مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه "حذف" را کلیک نمائید.

4013. در صورت گرفتن غذای اضافی از سوی پرسنل چگونه قیمت غذاهای اضافی را محاسبه نمایید؟

            جهت تعیین قیمت غذای اضافی، می بایست تنظیمات زیر انجام گیرد  :

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه" تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات وعده ها و زمان سرو غذا و قیمت گذاری" را کلیک نمائید .

4. آیتم قیمت گذاری روی حالت "قیمت پرسنل" قرار داده شود و تیک "غذای اضافی" فعال و نوع آن تعیین گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی لیست غذاها و قیمت گذاری" را انتخاب و جهت غذای اضافی قیمت پیمانکاری تعریف گردد.  

1013. علت عدم محاسبه اضافه کار چیست ؟

لازم است قوانین اضافه کاری مرتبط با گروه کاری آن پرسنل بررسی گردد.

1014. اضافه کار اول وقت به چه معناست ؟ 

حضور در محل کار قبل از شروع شیفت را اضافه کار اول وقت گویند که مدت زمان آن در سازمان های مختلف، متفاوت می باشد.

4014. چگونه غذای میهمان را با قیمت آزاد  لحاظ نمایید؟

جهت تعیین غذای میهمان با قیمت آزاد می بایست موارد زیر لحاظ و اعمال گردد :

مورد اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی کارت های میهمان را انتخاب و گزینه" اخذ وجه" فعال گردد .

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه " تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب " تنظیم وعده ها و سرو غذا و قیمت گذاری" را کلیک نمائید . گزینه  "قیمت گذاری غذای میهمان" را مطابق میل خود تنظیم نمائید.

6014. آیا با حذف پرسنل از دستگاه از طریق نرم افزار امین ترددها هم حذف می گردند ؟ 

خیر، با حذف پرسنل از دستگاه از طریق نرم افزار ترددها حذف نمی گردد.

3014. نحوه غیرفعال نمودن پرسنل به چه صورت است ؟

جهت غیر فعال نمودن یک پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. از پنل سمت چپ پرسنل مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه "ویرایش" را انتخاب نمائید.

5. تیک گزینه "فعال" را بردارید و در نهایت دکمه"ثبت" را کلیک نمائید.

نکته : در نهایت لازم است بدانید پرسنل غیر فعال، در لیست گزارشات و پرسنل نمایش داده نمی شود.

3015. نحوه انتساب عکس به پرسنل به  چه صورت است ؟

جهت اختصاص عکس می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه " معرفی پرسنل " را انتخاب نمائید.

3. در پنل سمت چپ فرد مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه " ویرایش" را کلیک نمائید.

4. گزینه "انتخاب تصویر" را انتخاب نمائید و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.