سوالات متداول

56 از 415

1010. جهت عدم نمایش غیبت روزانه برای روزی که تعطیل رسمی بوده است چه باید کرد ؟

جهت تعطیل رسمی کردن روز مد نظر طی دو مرحله  می بایست :

مرحله اول :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه " تعطیلات رسمی " را انتخاب نمائید.

3. روز مد نظر را انتخاب و دکمه تعطیل رسمی را کلیک کنید و بعد ثبت نمائید.

مرحله دوم :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی و برنامه ریزی گروه های کاری" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

5. آن روز را از حالت شیفت خارج نمائید( روز را انتخاب و از قسمت شیفت :استراحت شیفت را انتخاب نمائید.)

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

4010. پیام " اعتبار کافی نیست" به هنگام کارت زدن پرسنل به چه دلیل است؟

            جهت مرتفع نمودن مشکل می بایست موارد زیر چک گردد:

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه" تنظیمات پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب" تنظیمات وعده ها و زمان سروغذا و قیمت گذاری" را کلیک و مقدار" حداقل اعتبار" چک گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "شارژ کارت" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک و کارت پرسنل را شارژ نمایید.

6010. چگونه با استفاده از نرم افزار امین می توان ترددها را از طریق فلش تخلیه کرد ؟

جهت تخلیه ترددها با استفاده از فلش می بایست :

1. منوی جمع آوری و بازیابی ترددها را کلیک نمائید.

2. گزینه " بازیابی ترددها از فایل " را دابل کلیک نمائید.

3. دستگاه  مورد نظر را انتخاب و کد آن را وارد نمائید.

4. مسیر فایل را تعیین نمائید.

5. در نهایت دکمه "جستجو" را کلیک نمائید.

3010. تفاوت بین قانون واسط کاربری با قوانین چیست ؟

قوانین واسط کاربری قوانین محدود کننده ای هستند، و از انجام محاسبات اضافي براي پرسنل جلوگيري به عمل می آورد.

3011. هدف از تعریف تاریخ تولد فرزند در برنامه چیست ؟

هدف از تعریف تاریخ تولد تخصیص دو هفته مرخصی به آقایان مطابق قانون وضع شده به صورت منقطع یا پیوسته می باشد.

6011. به چه طریق می توان در نرم افزار امین پرسنل تعریف نمائیم ؟

جهت تعریف پرسنل در نرم افزار می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب "پرسنل" را کلیک نمائید.

3. گزینه "تعریف پرسنل جدید" را انتخاب نمائید.

4. اطلاعات مربوط به پرسنل را وارد نمائید.

5. دکمه " اعمال تغییرات " را کلیک نمائید.

6. تب " اثر انگشت" را کلیک نمائید.

7. دستگاه را انتخاب نمائید.

8. دکمه اسکن را در حالیکه پرسنل انگشت خود را روی سنسور قرار داده است کلیک می نمائیم.

9.پرسنل مد نظر را از پنل سمت راست انتخاب  و رایت کلیک نمائید.

10. گزینه " انتقال به دستگاه " را انتخاب نمائید.

11. در پنجره باز شده پرسنل انتخاب شده است و دستگاه را از پنل چپ انتخاب و دکمه " انتقال" را کلیک نمائید.

4011. پیام " وعده غذایی نامجاز است" به هنگام کارت زدن پرسنل از کجا ناشی می گردد؟

            جهت رفع مشکل موارد زیر را چک نمایید:

مورد اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید .

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب و بررسی نمایید که آیا وعده مورد نظر تیک خورده باشد.  

مورد دوم:

 اگر پرسنل در گروه کاری خاصی تعریف شده باشد می بایست آن گروه را چک نمایید.(بدین منظور منوی اطلاعات پایه را کلیک و معرفی گروه ها و برنامه ریزی...)

1011. جهت تعطیل نمودن یک روز چه  باید کرد ؟

جهت تعطیل نمودن یک روز می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه " تعطیلات رسمی " را انتخاب نمائید.

3. روز مد نظر را انتخاب و دکمه تعطیل رسمی را کلیک کنید و بعد ثبت نمائید.