سوالات متداول

56 از 410

6011. به چه طریق می توان در نرم افزار امین پرسنل تعریف نمائیم ؟

جهت تعریف پرسنل در نرم افزار می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب "پرسنل" را کلیک نمائید.

3. گزینه "تعریف پرسنل جدید" را انتخاب نمائید.

4. اطلاعات مربوط به پرسنل را وارد نمائید.

5. دکمه " اعمال تغییرات " را کلیک نمائید.

6. تب " اثر انگشت" را کلیک نمائید.

7. دستگاه را انتخاب نمائید.

8. دکمه اسکن را در حالیکه پرسنل انگشت خود را روی سنسور قرار داده است کلیک می نمائیم.

9.پرسنل مد نظر را از پنل سمت راست انتخاب  و رایت کلیک نمائید.

10. گزینه " انتقال به دستگاه " را انتخاب نمائید.

11. در پنجره باز شده پرسنل انتخاب شده است و دستگاه را از پنل چپ انتخاب و دکمه " انتقال" را کلیک نمائید.

4011. پیام " وعده غذایی نامجاز است" به هنگام کارت زدن پرسنل از کجا ناشی می گردد؟

            جهت رفع مشکل موارد زیر را چک نمایید:

مورد اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید .

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب و بررسی نمایید که آیا وعده مورد نظر تیک خورده باشد.  

مورد دوم:

 اگر پرسنل در گروه کاری خاصی تعریف شده باشد می بایست آن گروه را چک نمایید.(بدین منظور منوی اطلاعات پایه را کلیک و معرفی گروه ها و برنامه ریزی...)

1011. جهت تعطیل نمودن یک روز چه  باید کرد ؟

جهت تعطیل نمودن یک روز می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه " تعطیلات رسمی " را انتخاب نمائید.

3. روز مد نظر را انتخاب و دکمه تعطیل رسمی را کلیک کنید و بعد ثبت نمائید.

1012. نحوه تعریف یک کاربر با دسترسی محدود چگونه است ؟

جهت تعیین دسترسی برای یک کاربر در دو مرحله می بایست:

مرحله اول:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تعریف سطح دسترسی" را انتخاب نمائید.

3. دکمه" جدید " را کلیک نمائید.

4. نامی برای سطح مورد نظر انتخاب و دسترسی های لازم را اختصاص دهید و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

مرحله دوم:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تعریف کاربران" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده سطح دسترسی مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه جدید را کلیک نمائید.

4. فیلدها را مقدار دهی  و تنظیمات نمائید.

5. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

4012. پیام" انتخاب غذای غیرمجاز" به هنگام کارت زدن پرسنل از چیست ؟

            موارد زیر را چک نمایید :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک و گزینه" تنظیم برنامه هفتگی" چک شود. 

2. اگر امکان رزرو غذا وجود دارد چک نمایید که آیا پرسنل غذا رزرو کرده است ؟

6012. آیا امکان انتقال کلی پرسنل از دستگاهی به دستگاه دیگر از طریق نرم افزار امین وجود دارد ؟ چگونه

بله ، امکان انتقال پرسنل از دستگاهی به دستگاه دیگر وجود دارد.

جهت تنظیم می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب "پرسنل" را کلیک نمائید.

3. گزینه " انتقال پرسنل به دستگاه " را انتخاب نمائید.

4. پرسنل و دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید.

5. دکمه "انتقال" را انتخاب نمائید.

3012. انواع روش انتساب سال مرخصی و هدف از ایجاد دو روش چیست ؟

روش های انتساب دو نوع می باشد :

1. سال قراردادی( که شروع قرارداد است).

2. تخصیص به روش بودجه سالیانه، هدف از ایجاد این دو روش این است که تخصیص مرخصی صرفا بر اساس سال شمسی نباشد و شروع قرارداد را هم بتوان به عنوان مبنا قرار داد.

3013. به چه افرادی در اطلس پست تعلق می گردد؟

پست های سازمانی به کسانی انتساب داده می شود که تایید کننده درخواست ها باشند و منظور پست های سازمانی نمی باشد.