سوالات متداول

48 از 410

6009. چگونه می توان کلیدهای عملیاتی دستگاه را از  نرم افزار امین فعال کرد ؟

جهت فعال نمودن کلیدهای عملیاتی دستگاه می بایست :

1. منوی تنظیمات را انتخاب نمائید.

2. گزینه "تنظیم کلیدهای عملیاتی و پیش کارت ها" را دابل کلیک نمائید.

3. مدل دستگاه و کلید عملیاتی مورد نظر را انتخاب و فعال نمائید.

4. منوی دستگاهها را انتخاب نمائید.

5. تب کلیدهای عملیاتی را کلیک نمائید.

6. حالت کلیدهای عملیاتی و آیتم های مد نظر را کلیک نمائید.

7. دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

8. تب "تنظیمات جمع آوری" از همین منو را کلیک نمائید.

9. در قسمت " سایر تنظیمات" تیک گزینه " کلید عملیاتی اعمال شود" را فعال نمائید.

10. در نهایت دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

4009. نمایش پیام " پایان اعتبار" جهت کارت میهمان به چه دلیل است؟

            جهت رفع این مشکل اقدامات زیر را انجام دهید:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی کارت میهمان را انتخاب نمائید.

3. دکمه اصلاح را کلیک و گزینه نوع کارت را روی آیتم " تاریخ دار" و سپس" تاریخ پایان اعتبار" اصلاح گردد.

1009. نحوه نصب نرم افزار کلاک روی کلاینت ها به چه صورت است ؟

 از مسیر نرم افزار نصب شده بر روی  سرور یک کپی تهیه نمائید و روی کلاینت paste نمائید و فایل XML Maker را کلیک  نمائید  و در فایل باز شده  IP ,Port  مربوط به سرور را تنظیم نمائید.

1010. جهت عدم نمایش غیبت روزانه برای روزی که تعطیل رسمی بوده است چه باید کرد ؟

جهت تعطیل رسمی کردن روز مد نظر طی دو مرحله  می بایست :

مرحله اول :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه " تعطیلات رسمی " را انتخاب نمائید.

3. روز مد نظر را انتخاب و دکمه تعطیل رسمی را کلیک کنید و بعد ثبت نمائید.

مرحله دوم :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی و برنامه ریزی گروه های کاری" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

5. آن روز را از حالت شیفت خارج نمائید( روز را انتخاب و از قسمت شیفت :استراحت شیفت را انتخاب نمائید.)

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

4010. پیام " اعتبار کافی نیست" به هنگام کارت زدن پرسنل به چه دلیل است؟

            جهت مرتفع نمودن مشکل می بایست موارد زیر چک گردد:

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه" تنظیمات پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب" تنظیمات وعده ها و زمان سروغذا و قیمت گذاری" را کلیک و مقدار" حداقل اعتبار" چک گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "شارژ کارت" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک و کارت پرسنل را شارژ نمایید.

6010. چگونه با استفاده از نرم افزار امین می توان ترددها را از طریق فلش تخلیه کرد ؟

جهت تخلیه ترددها با استفاده از فلش می بایست :

1. منوی جمع آوری و بازیابی ترددها را کلیک نمائید.

2. گزینه " بازیابی ترددها از فایل " را دابل کلیک نمائید.

3. دستگاه  مورد نظر را انتخاب و کد آن را وارد نمائید.

4. مسیر فایل را تعیین نمائید.

5. در نهایت دکمه "جستجو" را کلیک نمائید.

3010. تفاوت بین قانون واسط کاربری با قوانین چیست ؟

قوانین واسط کاربری قوانین محدود کننده ای هستند، و از انجام محاسبات اضافي براي پرسنل جلوگيري به عمل می آورد.

3011. هدف از تعریف تاریخ تولد فرزند در برنامه چیست ؟

هدف از تعریف تاریخ تولد تخصیص دو هفته مرخصی به آقایان مطابق قانون وضع شده به صورت منقطع یا پیوسته می باشد.