سوالات متداول

384 از 415

3153. چگونه می توان درخواست ها را با تایید چند مدیر نهایی کرد ؟

جهت چند سطحی نمودن روال تایید درخواست ها می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی جریانهای کاری" را کلیک نمایید.

3. جریان کاری مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. گزینه "جریان کار" را کلیک نمایید.

6. گزینه "جدید" را در فرم باز شده کلیک نمائید.

7. در بخش جستجوی پرسنل یا جستجوی پست سازمانی نام مدیر دوم یا سوم را به ترتیب پیدا کنید.

8. روی گزینه "ذخیره" کلیک نمایید.

3154. جهت عدم نمایش درخواست های مدیر در کارتابل خود چه باید کرد ؟

جهت عدم نمایش شخص می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی جریانهای کاری" را انتخاب نمایید.

3. جریان کاری مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در قسمت پایین صفحه که بخش های مورد نظر موجود میباشد نام مدیر مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. به سمت چپ انتقال دهید.

7. قسمت  دسترسی،  مدیر نباید تیک داشته باشد.

8. دکمه ذخیره را کلیک نمایید.

3155. درخواست ثبت شده توسط پرسنل همزمان قابل مشاهده برای دو مدیر می باشد.علت چیست ؟

این امر به دلیل وجود بیش از دو جریان کاری فعال برای پرسنل می باشد که پس از پیدا کردن جریان های کاری پرسنل از قسمت جزئیات جریان کاری می بایست نسبت به غیر فعال نمودن جریان کار اضافی اقدام شود.

3156. آیا می توان به هنگام لاگین اطلس بجای شماره پرسنلی از نام کاربری یا یوزر دیگری استفاده نمود ؟

بله این امر به صورت زیر امکان پذیر است :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی کاربران" را انتخاب نمایید.

3. شخص مورد نظر را جستجو و انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در انتهای فرم  نام کاربری مورد نظر را وارد نمایید.

6- گزینه "تایید" را کلیک نمایید.

3157. در صورت فراموشی پسورد ادمین چه می توان کرد ؟

می بایست توسط کاربری که دسترسی به یوزر ادمین دارد مراحل زیر طی گردد :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی کاربران" را انتخاب  نمایید.

3. در فرم باز شده در پنل سمت چپ روی گزینه "جستجو بر اساس شماره پرسنلی" کلیک نمایید.

4. شماره پرسنلی ادمین را وارد نمایید.

5. بعد از پیدا کردن یوزر مورد نظر دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

6. در قسمت انتهای صفحه کلمه عبور جدید را وارد نمایید و دکمه ثبت را کلیک نمایید.

7. در صورت نداشتن دسترسی به ادمین سیستم با شرکت طرح و پردازش غدیر تماس حاصل فرمایید.

3158. چگونه می توان پرسنلی را براساس نقش، جستجو کرد ؟

جهت مشاهده پرسنل بر اساس نقش تخصیص داده شده می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی کاربران" را انتخاب نمایید.

3. در پنجره باز شده در پنل سمت چپ گزینه "جستجو" را  بر اساس  نقش کاربری کلیک نمایید.

4. در قسمت جستجو نام نقش را وارد نمایید. 

3159. جهت ایجاد سقف و تعیین  محدودیت اضافه کار روزانه چه باید کرد ؟

جهت تعیین محدودیت برای اضافه کار روزانه می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل راست قوانین مورد نظر، علامت + اضافه کاری را کلیک نمایید.

6. قانون "6008''حد اكثر اضافه كاري روز عادي ....ميباشد را به سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از  نوار بالای فرم  گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و محدودیت اضافه کاری روزانه را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3160. جهت ایجاد محدودیت اضافه کار اول وقت چه باید کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت اضافه کار اول وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + اضافه کاری را کلیک نمایید.

6. قانون "6006 "حداكثر اضافه كاري قبل از وقت .... ميباشد  و "6004 " حداقل اضافه کاری قبل از وقت .... می باشد  را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

11. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون محدودیت اضافه کاری و مقدار پارامتر قانون را وارد نمایید.

12. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.