سوالات متداول

368 از 415

3137. جهت تعریف رتبه چه باید کرد و چگونه می توان به پرسنل رتبه تخصیص داد ؟

جهت تعریف رتبه برای پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه ر کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی رتبه" را انتخاب نمایید.

3. دکمه جدید را کلیک نمایید.

4. اسم مورد نظر را وارد نمایید.

5. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

جهت اختصاص آن به پرسنل می بایست  مطابق سوال 3150 اقدام فرمائید.

3138. یک مدیر چگونه می تواند برای خود جانشین تعیین کند ؟

جهت تعیین جانشین می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی جانشین" را انتخاب  نمایید.

3. گزینه "جدید" را انتخاب نمایید.

4. اسم مدیر اصلی که میخواهد برای خود جانشین انتخاب کند را جستجو کنید.

5. از باکس انتخاب جانشین هم مدیر جانشین را انتخاب نمایید.

6. بازه زمانی که مدیر میخواهد جانشین داشته باشد را انتخاب نمایید.

7. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

8. اسم جانشین را انتخاب نمائید.

9. دکمه تنظیمات جانشین را کلیک نمائید و دسترسی به پیش کارت ها را برای جانشین مشخص نمائید.

10. سپس پرسنل تحت مدیریت و جریان کاری مد نظر را انتخاب و در نهایت ثبت نمائید.

3139. آیا مدیر میتواند برای جانشین خود محدودیت تایید نوع درخواست اعمال نماید ؟

بله این امکان وجود دارد، جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی جانشین" را انتخاب نمایید.

3. گزینه "جدید" را کلیک نمایید.

4. اسم مدیر اصلی که میخواهد برای خود جانشین انتخاب کند را جستجو کنید.

5. از باکس انتخاب جانشین هم مدیر جانشین را انتخاب نمایید.

6. بازه زمانی که مدیر میخواهد جانشین داشته باشد را انتخاب نمایید.

7. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

8. روی تنظیمات جانشین کلیک نمایید.

9. درخواست هایی را که میخواهید دسترسی بدهید را انتخاب نمائید.

10. سپس پرسنل تحت مدیریت و جریان کاری مد نظر را انتخاب و در نهایت ثبت نمائید.

3140. اپراتور چگونه می تواند بجای پرسنل درخواست ثبت نماید ؟

جهت ثبت درخواست توسط اپراتور برای پرسنل می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. درخواست های ثبت شده را انتخاب نمایید.

3. در فرم باز شده درخواست بوسیله اپراتور را کلیک نمایید.

4. پرسنل یا پرسنل های مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. نوع درخواست و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. گزینه "تایید" را کلیک نمایید.

3141. یک اپراتور به چه نحوی می تواند درخواست برای پرسنل ثبت و بدون واسطه تایید نماید به گونه ای که در تایم شیت اعمال گردد ؟

 جهت ثبت درخواست برای پرسنل توسط اپراتورو تایید آن می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "درخواست های ثبت شده " را انتخاب نمایید.

3. دکمه مجوز بوسیله اپراتور را کلیک نمایید.

4. پرسنل یا پرسنل های مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. نوع درخواست و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. گزینه "تایید" را کلیک نمایید.

3142. اگر پرسنلی به اشتباه تردد اضافی ثبت کرده باشد  اپراتور به چه نحوی می تواند آن را حذف نماید ؟

جهت حذف درخواست اضافی پرسنل توسط اپراتور می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب  را کلیک نمایید.

2. گزینه "کنترل تردد" را انتخاب  نمایید.

3. پرسنل مورد نظر را جستجو نمایید.

4. ماه مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. علامت + روز مورد نظر را باز کنید.

6. تردد اضافی را انتخاب نمایید.

7. گزینه "حذف" را کلیک نمایید.

3143. جزییات خطاهای اعلام شده نرم افزار اطلس را به چه نحوی می توان مشاهده کرد ؟

جهت مشاهده خطاهای رخ داده در اطلس می بایست :

1. منوی گزارش ها را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش های سیستمی" را انتخاب نمایید.

3. گزارش "تجاری سیستم" را از نوع گزارش سیستمی انتخاب نمائید.

4. اولین سطر خطاهای داده شده را کلیک نمایید.

5. روی محتویات ستونی به نام خطا دابل  کلیک نمایید.

6. داخل کادر باز شده جزییات خطای داده شده قابل مشاهده می باشد.

3144. شخص جانشین از کدام منو می تواند درخواست جانشین را مشاهده نماید ؟

جانشین جهت رویت درخواست ها می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمائید.

2. گزینه "کارتابل جانشین درخواست" را انتخاب نمایید.

3. درخواست مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. گزینه "تایید" یا "رد" درخواست را کلیک نمایید.

5. گزینه "تایید" را کایک نمایید.