سوالات متداول

360 از 415

3129. جهت تغییر ساعت کاری یک روز خاص چه باید کرد ؟

جهت تغییر ساعت کاری در یک روز می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمایید.

2- گزینه  "معرفی شیفت" را انتخاب نماید.

3. در این فرم شیفت مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

4. منوی اطلاعات پایه معرفی گروههای کاری را انتخاب نمایید.

5. گروه کاری مورد نظر را که تمایل دارید تغییر دهید انتخاب نمائید.

6. دکمه ویرایش را کلیک و گزینه  "تقویم" را کلیک نمایید.

7. روز مورد نظر که میخواهید ساعت کاریش را تغییر دهید انتخاب نمایید.

8. از قسمت بالای فرم (شیفت:) شیفت مورد نظر را انتخاب نمایید.

10. دکمه ثبت را کلیک نمایید. 

3130. جهت ایجاد انواع دیگر از مرخصی یا ماموریت مثل مرخصی ازدواج و... چه باید کرد ؟

جهت تعریف انواع مرخصی و... می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2- گزینه "معرفی پیش کارت" را انتخاب نمایید.

3. در باکس جستجو بر اساس نوع پیش کارت یکی از گزینه های مرخصی یا ماموریت را جستجو کنید.

4. به عنوان مثال مرخصی روزانه با حقوق با شماره پیش کارت 43 را انتخاب نمایید.

5. پیش کارت مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را بزنید.

8. در قسمت نام پیش کارت اسم مورد نظر خود را مانند "مرخصی ازدواج "وارد نمایید.

9. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

10. پیش کارت را  انتخاب و سطوح دسترسی پیش کارت را کلیک نمایید و به نقش های مورد نظر دسترسی بدهید.

3131. آیا می توان در گزارش ها مشخص کرد که پرسنل ازچه دستگاهی جهت ثبت تردد استفاده کرده است ؟

بله این امکان وجود دارد و می بایست :

1. منوی گزارش ها  را کلیک نمائید.

2. گزارشی طراحی کنید و ستونهای نوع دستگاه و ایستگاه کنترل را در این گزارش داشته باشید.( نحوه طراحی گزارش در سوال3126 تشریح گردیده ست.)

نکته : لازم به ذکر است که گزینه دستگاه و ایستگاه کنترل می بایست در منوی تعاریف پایه از قبل پر شده باشد.

3132. چگونه می توان یک روز خاص را در تقویم تعطیل کرد ؟

جهت تعطیل نمودن یک روز می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی تعطیلات سالیانه" را انتخاب نمایید.

3. از پنل سمت چپ  تعطیلات رسمی را انتخاب نمایید.

4. گزینه "ویرایش" را کلیک نمایید.

5. گزینه " تنظیم تعطیلات" را کلیک نمایید.

6. فرم تقویم سال باز می گردد، روز مورد نظر را که میخواهید به عنوان تعطیلی اعلام نمائید را انتخاب و گزینه "تعطیل" را کلیک نمایید.

7. بعد از قرمز شدن روز مورد نظر روی گزینه "ثبت" کلیک نمایید.

8. گزینه "تخصیص به گروههای کاری"  را کلیک نمایید.

9. گروه کاری مورد نظر را که میخواهید تعطیل رسمی را به آن اختصاص دهید انتخاب نمائید.

10. دکمه ویرایش  را کلیک و سپس تقویم را انتخاب نمائید.

11. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

12. در نهایت دکمه ثبت فرم اصلی را کلیک نمائید.

3133. در صورتی که درخواستی به اشتباه ثبت و تایید شده باشد چگونه می توان آن را حذف نمود ؟

برای این کار نیاز به دسترسی ادمین سیستم میباشد که دسترسی به کارتابل ویژه داشته باشد.

1. منوی عملیات مجوز را انتخاب نمائید.

2. گزینه "کارتابل ویژه" را کلیک نمایید.

3. در باکس جستجو درخواست شخص مورد نظر را پیدا کنید.

4. درخواست مورد نظر را انتخاب نمایید و با توجه به نیاز یکی از گزینه های "رد" یا "حذف" را کلیک نمایید.

5. گزینه "تایید" را کلیک نمایید.

3134. آیا پرسنل می توانند به هنگام مرخصی یا ماموریت به جای خود جانشین تعیین نمایند ؟

پرسنل امکان تعیین جانشین در زمان مرخصی  ماموریت دارند. برای این کار می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه " درخواست های ثبت شده " را انتخاب نمایید.

3- گزینه "درج" را کلیک نمایید.

4. نوع مرخصی خود را انتخاب نمایید.

5. سمت چپ نوع درخواست روی آیکون آدمک کلیک نمایید.

6. شخص مورد نظر را جستجو نمائید.

7. بازه تاریخی درخواست مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

8. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

3135. آیا امکان تعیین جانشین برای پرسنل از بخش دیگری وجود دارد ؟

خیر امکان پذیر نیست وجانشین می بایست حتما همبخش یا هم رتبه باشند.

3136. چگونه میتوان برای  یک پرسنل رتبه تعریف نمود ؟

برای هم رتبه کردن پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی پرسنل را انتخاب نمایید.

3. در پنل سمت چپ پرسنل  مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در انتهای صفحه برای پرسنل مورد نظر یک رتبه همنام از قبل مشخص شده اختصاص دهید.

6. دکمه ثبت را کلیک نمایید.