سوالات متداول

360 از 410

3134. آیا پرسنل می توانند به هنگام مرخصی یا ماموریت به جای خود جانشین تعیین نمایند ؟

پرسنل امکان تعیین جانشین در زمان مرخصی  ماموریت دارند. برای این کار می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه " درخواست های ثبت شده " را انتخاب نمایید.

3- گزینه "درج" را کلیک نمایید.

4. نوع مرخصی خود را انتخاب نمایید.

5. سمت چپ نوع درخواست روی آیکون آدمک کلیک نمایید.

6. شخص مورد نظر را جستجو نمائید.

7. بازه تاریخی درخواست مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

8. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

3135. آیا امکان تعیین جانشین برای پرسنل از بخش دیگری وجود دارد ؟

خیر امکان پذیر نیست وجانشین می بایست حتما همبخش یا هم رتبه باشند.

3136. چگونه میتوان برای  یک پرسنل رتبه تعریف نمود ؟

برای هم رتبه کردن پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی پرسنل را انتخاب نمایید.

3. در پنل سمت چپ پرسنل  مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در انتهای صفحه برای پرسنل مورد نظر یک رتبه همنام از قبل مشخص شده اختصاص دهید.

6. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

3137. جهت تعریف رتبه چه باید کرد و چگونه می توان به پرسنل رتبه تخصیص داد ؟

جهت تعریف رتبه برای پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه ر کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی رتبه" را انتخاب نمایید.

3. دکمه جدید را کلیک نمایید.

4. اسم مورد نظر را وارد نمایید.

5. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

جهت اختصاص آن به پرسنل می بایست  مطابق سوال 3150 اقدام فرمائید.

3138. یک مدیر چگونه می تواند برای خود جانشین تعیین کند ؟

جهت تعیین جانشین می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی جانشین" را انتخاب  نمایید.

3. گزینه "جدید" را انتخاب نمایید.

4. اسم مدیر اصلی که میخواهد برای خود جانشین انتخاب کند را جستجو کنید.

5. از باکس انتخاب جانشین هم مدیر جانشین را انتخاب نمایید.

6. بازه زمانی که مدیر میخواهد جانشین داشته باشد را انتخاب نمایید.

7. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

8. اسم جانشین را انتخاب نمائید.

9. دکمه تنظیمات جانشین را کلیک نمائید و دسترسی به پیش کارت ها را برای جانشین مشخص نمائید.

10. سپس پرسنل تحت مدیریت و جریان کاری مد نظر را انتخاب و در نهایت ثبت نمائید.

3139. آیا مدیر میتواند برای جانشین خود محدودیت تایید نوع درخواست اعمال نماید ؟

بله این امکان وجود دارد، جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی جانشین" را انتخاب نمایید.

3. گزینه "جدید" را کلیک نمایید.

4. اسم مدیر اصلی که میخواهد برای خود جانشین انتخاب کند را جستجو کنید.

5. از باکس انتخاب جانشین هم مدیر جانشین را انتخاب نمایید.

6. بازه زمانی که مدیر میخواهد جانشین داشته باشد را انتخاب نمایید.

7. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

8. روی تنظیمات جانشین کلیک نمایید.

9. درخواست هایی را که میخواهید دسترسی بدهید را انتخاب نمائید.

10. سپس پرسنل تحت مدیریت و جریان کاری مد نظر را انتخاب و در نهایت ثبت نمائید.

3140. اپراتور چگونه می تواند بجای پرسنل درخواست ثبت نماید ؟

جهت ثبت درخواست توسط اپراتور برای پرسنل می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. درخواست های ثبت شده را انتخاب نمایید.

3. در فرم باز شده درخواست بوسیله اپراتور را کلیک نمایید.

4. پرسنل یا پرسنل های مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. نوع درخواست و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. گزینه "تایید" را کلیک نمایید.

3141. یک اپراتور به چه نحوی می تواند درخواست برای پرسنل ثبت و بدون واسطه تایید نماید به گونه ای که در تایم شیت اعمال گردد ؟

 جهت ثبت درخواست برای پرسنل توسط اپراتورو تایید آن می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "درخواست های ثبت شده " را انتخاب نمایید.

3. دکمه مجوز بوسیله اپراتور را کلیک نمایید.

4. پرسنل یا پرسنل های مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. نوع درخواست و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. گزینه "تایید" را کلیک نمایید.