سوالات متداول

352 از 415

3121. عدم نمایش مقادیر ستون های کارکرد لازم، کارکرد خالص و ... با وجود تردد در تایم شیت چیست ؟

عدم نمایش به دلیل عدم تخصیص تقویم کاری سال جدید به گروه کاری است.

جهت رفع این مساله می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک  نمائید.

2. گزینه " معرفی گروههای کاری" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

4. سال مورد نظررا از پنل چپ  انتخاب نمایید.

5. گزینه "تقویم"  را کلیک نمایید.

6. تقویم سال جاری در فرم باز شده به نمایش در می آید.

7. برای یک هفته  کامل و اول سال شیفت مورد را تنظیم نمایید.

8. با انتخاب دکمه تکرار دوره فرمی باز می گردد که می توان در آن تاریخ ابتدای هفته و انتهای هفته انتخابی را درج نمائید.

9. از همین فرم  قسمت حذف تعطیلات، تعطیلات رسمی را انتخاب  و تایید نمایید.

10. دکمه  ثبت را کلیک نمایید.

3122. دلیل عدم نمایش مقادیر ستون های محاسباتی با وجود تردد در تایم شیت چیست ؟

 عدم نمایش مقادیر ستون های محاسباتی به دلیل به اتمام رسیدن تاریخ گروه قانون می باشد. جهت تنظیم بازه تاریخ می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. در پنل سمت چپ پرسنل مد نظر را جستجو نمائید.

4. پرسنل را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمائید ، فرم اطلاعات اصلی پرسنل باز خواهد شد.

5. گزینه " تخصیص قانون " را کلیک نمائید و فرم گروه های قانون پرسنل باز خواهد شد.

6. بازه مد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

7. بعد از تغییر بازه قانون دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

8. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

3123. آیا  امکان تغییر گروه قانون پرسنل در اواسط سال وجود دارد ؟

بله امکان  تغییر گروه قانون وجود دارد. برای این کار می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. شخص مورد نظر را جستجو ، انتخاب و  دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

4. گزینه " تخصیص گروه قانون" را کلیک نمایید.

5. در فرم باز شده ، دکمه جدید را کلیک نمایید.

6. گروه قانون مورد نظر خود را انتخاب نمایید و بازه تاریخ را دقیقا بعد از اتمام تاریخ  قانون قبلی وارد نمائید.

7. ذخیره را کلیک و در انتها گزینه ثبت را کلیک نمایید.

3124. به چه نحوی پرسنل امکان مشاهده مانده مرخصی  خود را دارند ؟

پرسنل جهت مشاهده مانده مرخصی می بایست با باز نمودن فرم کارکرد ماهیانه (تایم شیت)و انتخاب دکمه اطلاعات تکمیلی از نوار بالای فرم  تایم شیت، نسبت به مشاهده اطلاعات مرخصی خود اقدام نمایند.

3125. جهت محاسبه  بودجه مرخصی پرسنل از زمان استخدام چه باید کرد ؟

جهت انجام  این کار می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.

2. گزینه معرفی پرسنل را کلیک نمایید.

3. پرسنل مورد نظر را جستجو ، انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

4. گزینه تاریخ استخدام را می بایست تاریخ شروع به کار شخص تنظیم و دکمه ثبت را کلیک نمایید.

3126. جهت گزارشگیری بر اساس نوع استخدام یا گروه خاص چه باید کرد ؟

جهت گزارشگیری می بایست :

1. منوی گزارش ها را انتخاب نمایید.

2. معرفی گزارشها را کلیک نمایید.

3. از پنل سمت چپ  گزارش مورد نظر را دابل کلیک نمایید.

4. در فرم باز شده  تب فیلتر گروهی را کلیک نمایید.

5. هر نوع استخدام یا هر گروهی را  که مد نظر است انتخاب نمایید.

6. نمایش گزارش را کلیک نمایید.

3127. جهت تهیه خروجی اکسل از گزارشات چه باید کرد ؟ 

جهت تهیه خروجی اکسل ابتدا باید گزارش مورد نظر را با فیلدهای دلخواه طراحی کنید جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی معرفی گزارش ها را انتخاب نمایید.

2. گزینه "گزارش های طراحی شده" را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را انتخاب نمائید.

4. گزینه ی نوع گزارش را با توجه به خلاصه یا مشروح بودن انتخاب نمایید.

5. در قسمت عنوان گزارش به آن اسم  اختصاص دهید.

6. در قسمت "نمایش در" محلی که در پنل معرفی گزارش ها باید نمایش داده شود را انتخاب نمایید.

7. نوع متغیر را با توجه به تاریخ  بازه ای بودن یا رنج محاسبه بودن انتخاب نمایید.

8. دکمه ی ثبت را کلیک نمائید.

9. گزارش مورد نظر را انتخاب و گزینه ی "انتخاب ستون" را کلیک نمایید.

10. در فرم باز شده گزینه ی "جدید" را انتخاب نموده و مفاهیم  مورد نظر را انتخاب نمایید و در نهایت ثبت نمائید.

در این مرحله می بایست به ترتیب مراحل زیر اقدام نمائید.

1. منو گزارش ها را انتخاب نمایید.

2. گزینه "معرفی گزارشها" را کلیک نمایید.

3. روی گزارش طراحی شده مورد نظر دابل کلیک نمایید.

4. در فرم باز شده می توانید برای گزارش گیری دکمه دریافت فایل اکسل را کلیک نمائید و خروجی مورد نظر را دریافت نمایید.

3128. نحوه تعریف بازه ای جهت شیفت اضافه کار اجباری به چه صورت است ؟

جهت تعریف شیفت اضافه کار اجباری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه جدید را کلیک نمائید.

4. آیتم های خواسته شده را پر نمائید؛(کد شیفت اختیاری می باشد و انتخاب رنگ به شیفت از اهمیت بالایی برخوردار است).

5. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

6. شیفت را انتخاب نمائید و دکمه جدید در پایین فرم  را کلیک نمائید.

7. نیاز است نوع بازه شیفت و مدت زمان شیفت را در قالب "از" و"تا" تنظیم نمائید.

8. نوع بازه شیفت را اضافه کاری اجباری انتخاب نمایید.

9. در انتها دکمه ثبت را کلیک نمایید.