سوالات متداول

352 از 410

3126. جهت گزارشگیری بر اساس نوع استخدام یا گروه خاص چه باید کرد ؟

جهت گزارشگیری می بایست :

1. منوی گزارش ها را انتخاب نمایید.

2. معرفی گزارشها را کلیک نمایید.

3. از پنل سمت چپ  گزارش مورد نظر را دابل کلیک نمایید.

4. در فرم باز شده  تب فیلتر گروهی را کلیک نمایید.

5. هر نوع استخدام یا هر گروهی را  که مد نظر است انتخاب نمایید.

6. نمایش گزارش را کلیک نمایید.

3127. جهت تهیه خروجی اکسل از گزارشات چه باید کرد ؟ 

جهت تهیه خروجی اکسل ابتدا باید گزارش مورد نظر را با فیلدهای دلخواه طراحی کنید جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی معرفی گزارش ها را انتخاب نمایید.

2. گزینه "گزارش های طراحی شده" را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را انتخاب نمائید.

4. گزینه ی نوع گزارش را با توجه به خلاصه یا مشروح بودن انتخاب نمایید.

5. در قسمت عنوان گزارش به آن اسم  اختصاص دهید.

6. در قسمت "نمایش در" محلی که در پنل معرفی گزارش ها باید نمایش داده شود را انتخاب نمایید.

7. نوع متغیر را با توجه به تاریخ  بازه ای بودن یا رنج محاسبه بودن انتخاب نمایید.

8. دکمه ی ثبت را کلیک نمائید.

9. گزارش مورد نظر را انتخاب و گزینه ی "انتخاب ستون" را کلیک نمایید.

10. در فرم باز شده گزینه ی "جدید" را انتخاب نموده و مفاهیم  مورد نظر را انتخاب نمایید و در نهایت ثبت نمائید.

در این مرحله می بایست به ترتیب مراحل زیر اقدام نمائید.

1. منو گزارش ها را انتخاب نمایید.

2. گزینه "معرفی گزارشها" را کلیک نمایید.

3. روی گزارش طراحی شده مورد نظر دابل کلیک نمایید.

4. در فرم باز شده می توانید برای گزارش گیری دکمه دریافت فایل اکسل را کلیک نمائید و خروجی مورد نظر را دریافت نمایید.

3128. نحوه تعریف بازه ای جهت شیفت اضافه کار اجباری به چه صورت است ؟

جهت تعریف شیفت اضافه کار اجباری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه جدید را کلیک نمائید.

4. آیتم های خواسته شده را پر نمائید؛(کد شیفت اختیاری می باشد و انتخاب رنگ به شیفت از اهمیت بالایی برخوردار است).

5. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

6. شیفت را انتخاب نمائید و دکمه جدید در پایین فرم  را کلیک نمائید.

7. نیاز است نوع بازه شیفت و مدت زمان شیفت را در قالب "از" و"تا" تنظیم نمائید.

8. نوع بازه شیفت را اضافه کاری اجباری انتخاب نمایید.

9. در انتها دکمه ثبت را کلیک نمایید.

3129. جهت تغییر ساعت کاری یک روز خاص چه باید کرد ؟

جهت تغییر ساعت کاری در یک روز می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمایید.

2- گزینه  "معرفی شیفت" را انتخاب نماید.

3. در این فرم شیفت مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

4. منوی اطلاعات پایه معرفی گروههای کاری را انتخاب نمایید.

5. گروه کاری مورد نظر را که تمایل دارید تغییر دهید انتخاب نمائید.

6. دکمه ویرایش را کلیک و گزینه  "تقویم" را کلیک نمایید.

7. روز مورد نظر که میخواهید ساعت کاریش را تغییر دهید انتخاب نمایید.

8. از قسمت بالای فرم (شیفت:) شیفت مورد نظر را انتخاب نمایید.

10. دکمه ثبت را کلیک نمایید. 

3130. جهت ایجاد انواع دیگر از مرخصی یا ماموریت مثل مرخصی ازدواج و... چه باید کرد ؟

جهت تعریف انواع مرخصی و... می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2- گزینه "معرفی پیش کارت" را انتخاب نمایید.

3. در باکس جستجو بر اساس نوع پیش کارت یکی از گزینه های مرخصی یا ماموریت را جستجو کنید.

4. به عنوان مثال مرخصی روزانه با حقوق با شماره پیش کارت 43 را انتخاب نمایید.

5. پیش کارت مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را بزنید.

8. در قسمت نام پیش کارت اسم مورد نظر خود را مانند "مرخصی ازدواج "وارد نمایید.

9. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

10. پیش کارت را  انتخاب و سطوح دسترسی پیش کارت را کلیک نمایید و به نقش های مورد نظر دسترسی بدهید.

3131. آیا می توان در گزارش ها مشخص کرد که پرسنل ازچه دستگاهی جهت ثبت تردد استفاده کرده است ؟

بله این امکان وجود دارد و می بایست :

1. منوی گزارش ها  را کلیک نمائید.

2. گزارشی طراحی کنید و ستونهای نوع دستگاه و ایستگاه کنترل را در این گزارش داشته باشید.( نحوه طراحی گزارش در سوال3126 تشریح گردیده ست.)

نکته : لازم به ذکر است که گزینه دستگاه و ایستگاه کنترل می بایست در منوی تعاریف پایه از قبل پر شده باشد.

3132. چگونه می توان یک روز خاص را در تقویم تعطیل کرد ؟

جهت تعطیل نمودن یک روز می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی تعطیلات سالیانه" را انتخاب نمایید.

3. از پنل سمت چپ  تعطیلات رسمی را انتخاب نمایید.

4. گزینه "ویرایش" را کلیک نمایید.

5. گزینه " تنظیم تعطیلات" را کلیک نمایید.

6. فرم تقویم سال باز می گردد، روز مورد نظر را که میخواهید به عنوان تعطیلی اعلام نمائید را انتخاب و گزینه "تعطیل" را کلیک نمایید.

7. بعد از قرمز شدن روز مورد نظر روی گزینه "ثبت" کلیک نمایید.

8. گزینه "تخصیص به گروههای کاری"  را کلیک نمایید.

9. گروه کاری مورد نظر را که میخواهید تعطیل رسمی را به آن اختصاص دهید انتخاب نمائید.

10. دکمه ویرایش  را کلیک و سپس تقویم را انتخاب نمائید.

11. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

12. در نهایت دکمه ثبت فرم اصلی را کلیک نمائید.

3133. در صورتی که درخواستی به اشتباه ثبت و تایید شده باشد چگونه می توان آن را حذف نمود ؟

برای این کار نیاز به دسترسی ادمین سیستم میباشد که دسترسی به کارتابل ویژه داشته باشد.

1. منوی عملیات مجوز را انتخاب نمائید.

2. گزینه "کارتابل ویژه" را کلیک نمایید.

3. در باکس جستجو درخواست شخص مورد نظر را پیدا کنید.

4. درخواست مورد نظر را انتخاب نمایید و با توجه به نیاز یکی از گزینه های "رد" یا "حذف" را کلیک نمایید.

5. گزینه "تایید" را کلیک نمایید.