سوالات متداول

344 از 410

3118. برای فردی که رمز عبور خود را فراموش کرده  چه باید کرد ؟

باید به مدیر سیستم اطلاع داده و مدیر سیستم پسورد شخص را ریست نماید.

3119. چنانچه  فردی درخواست مرخصی ثبت کرده و تایید شده ، دلیل اینکه همچنان در تایم شیت غیبت نمایش می دهد چیست ؟

موارد زیر را بررسی فرمائید :

1. از فرم اطلاعات تکمیلی موجود در تایم شیت ، مانده مرخصی شخص بررسی شود که آیا مانده مرخصی دارد یا خیر.

2. منوی تعاریف پایه گزینه  "معرفی قوانین"  قانون منتسب به شخص مورد نظر را  کلیک کرده و گزینه "بودجه بندی مرخصی" را  کلیک نمایید و بررسی نمائید که آیا آن گروه قانون بودجه دارد یا خیر که در صورت لازم بودجه تخصیص داده شود.

3120. دلیل عدم نمایش پرسنل به هنگام جستجو در فرم تعریف پرسنل چیست ؟

اگر پرسنل غیرفعال یا حذف شده باشد در فرم معرفی پرسنل گزینه "جستجوی پیشرفته" را کلیک نمایید و گزینه غیرفعال یا حذف شده را تیک و تایید نمائید.

3121. عدم نمایش مقادیر ستون های کارکرد لازم، کارکرد خالص و ... با وجود تردد در تایم شیت چیست ؟

عدم نمایش به دلیل عدم تخصیص تقویم کاری سال جدید به گروه کاری است.

جهت رفع این مساله می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک  نمائید.

2. گزینه " معرفی گروههای کاری" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

4. سال مورد نظررا از پنل چپ  انتخاب نمایید.

5. گزینه "تقویم"  را کلیک نمایید.

6. تقویم سال جاری در فرم باز شده به نمایش در می آید.

7. برای یک هفته  کامل و اول سال شیفت مورد را تنظیم نمایید.

8. با انتخاب دکمه تکرار دوره فرمی باز می گردد که می توان در آن تاریخ ابتدای هفته و انتهای هفته انتخابی را درج نمائید.

9. از همین فرم  قسمت حذف تعطیلات، تعطیلات رسمی را انتخاب  و تایید نمایید.

10. دکمه  ثبت را کلیک نمایید.

3122. دلیل عدم نمایش مقادیر ستون های محاسباتی با وجود تردد در تایم شیت چیست ؟

 عدم نمایش مقادیر ستون های محاسباتی به دلیل به اتمام رسیدن تاریخ گروه قانون می باشد. جهت تنظیم بازه تاریخ می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. در پنل سمت چپ پرسنل مد نظر را جستجو نمائید.

4. پرسنل را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمائید ، فرم اطلاعات اصلی پرسنل باز خواهد شد.

5. گزینه " تخصیص قانون " را کلیک نمائید و فرم گروه های قانون پرسنل باز خواهد شد.

6. بازه مد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

7. بعد از تغییر بازه قانون دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

8. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

3123. آیا  امکان تغییر گروه قانون پرسنل در اواسط سال وجود دارد ؟

بله امکان  تغییر گروه قانون وجود دارد. برای این کار می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. شخص مورد نظر را جستجو ، انتخاب و  دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

4. گزینه " تخصیص گروه قانون" را کلیک نمایید.

5. در فرم باز شده ، دکمه جدید را کلیک نمایید.

6. گروه قانون مورد نظر خود را انتخاب نمایید و بازه تاریخ را دقیقا بعد از اتمام تاریخ  قانون قبلی وارد نمائید.

7. ذخیره را کلیک و در انتها گزینه ثبت را کلیک نمایید.

3124. به چه نحوی پرسنل امکان مشاهده مانده مرخصی  خود را دارند ؟

پرسنل جهت مشاهده مانده مرخصی می بایست با باز نمودن فرم کارکرد ماهیانه (تایم شیت)و انتخاب دکمه اطلاعات تکمیلی از نوار بالای فرم  تایم شیت، نسبت به مشاهده اطلاعات مرخصی خود اقدام نمایند.

3125. جهت محاسبه  بودجه مرخصی پرسنل از زمان استخدام چه باید کرد ؟

جهت انجام  این کار می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.

2. گزینه معرفی پرسنل را کلیک نمایید.

3. پرسنل مورد نظر را جستجو ، انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

4. گزینه تاریخ استخدام را می بایست تاریخ شروع به کار شخص تنظیم و دکمه ثبت را کلیک نمایید.