سوالات متداول

344 از 415

3113. تعریف قرارداد چگونه است ؟

جهت تعریف قرارداد می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.

2. گزینه ی "تعریف قرارداد" را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را انتخاب نمایید.

4. اطلاعات مورد نظر را پنل چپ وارد نمایید.

5. از قسمت نوع پیمانکار گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. گزینه ی "ثبت" را کلیک نمایید.

3114. نحوه ایجاد گزارش طراحی شده به چه صورت است ؟

جهت طراحی گزارش می بایست :

1. منوی معرفی گزارش ها را انتخاب نمایید.

2. گزینه "گزارش های طراحی شده" را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را انتخاب نمائید.

4. گزینه ی "نوع گزارش" را با توجه به خلاصه یا مشروح بودن انتخاب نمایید.

5. در قسمت عنوان گزارش نام به آن اختصاص دهید.

6. در قسمت "نمایش در" محلی که در قسمت معرفی گزارش ها باید نمایش داده شود را انتخاب نمایید.

7. نوع متغیر تاریخ را با توجه به بازه ای بودن یا رنج محاسبه بودن را انتخاب نمایید.

8. دکمه ی ثبت را کلیک نمائید.

9. گزارش مورد نظر را کلیک  و گزینه ی  "ویرایش"  و سپس "انتخاب ستون"  را کلیک نمایید.

10. گزینه ی "جدید" را انتخاب نموده و از مفاهیم موجود مفاهیم مورد نظر را انتخاب نمایید.

11. تیک فعال را بزنید.

12. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

13. فیلدهای مورد نظر را به ترتیب مراحل 10 به بعد انجام دهید.

14. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

3115. نحوه ایجاد محدودیت در دسترسی به گزارشات چگونه است ؟

جهت انجام محدودیت در دسترسی به گزارشات می بایست :

1. منوی  گزارش ها را  کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گزارش" را کلیک نمائید.

3. گزارش مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه "سطوح دسترسی" گزارش را کلیک نمایید.

5. به نقش مورد نظر با تیک زدن و کلیک ثبت ،دسترسی به آن گزارش را اعمال نمائید.

3116. انواع گزارشات در طراحی گزارش به چه صورت است ؟

شامل گزارشات مشروح، خلاصه و اطلاعات پرسنلی است.

3117. تغییر رمز عبور چگونه است ؟

جهت تغییر رمز می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را انتخاب نمائید.

2. گزینه "تغییر کلمه" را کلیک نمایید.

3. رمز قبلی خود را وارد و رمز جدید خود را دوباره تکرار نمایید.

4. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

3118. برای فردی که رمز عبور خود را فراموش کرده  چه باید کرد ؟

باید به مدیر سیستم اطلاع داده و مدیر سیستم پسورد شخص را ریست نماید.

3119. چنانچه  فردی درخواست مرخصی ثبت کرده و تایید شده ، دلیل اینکه همچنان در تایم شیت غیبت نمایش می دهد چیست ؟

موارد زیر را بررسی فرمائید :

1. از فرم اطلاعات تکمیلی موجود در تایم شیت ، مانده مرخصی شخص بررسی شود که آیا مانده مرخصی دارد یا خیر.

2. منوی تعاریف پایه گزینه  "معرفی قوانین"  قانون منتسب به شخص مورد نظر را  کلیک کرده و گزینه "بودجه بندی مرخصی" را  کلیک نمایید و بررسی نمائید که آیا آن گروه قانون بودجه دارد یا خیر که در صورت لازم بودجه تخصیص داده شود.

3120. دلیل عدم نمایش پرسنل به هنگام جستجو در فرم تعریف پرسنل چیست ؟

اگر پرسنل غیرفعال یا حذف شده باشد در فرم معرفی پرسنل گزینه "جستجوی پیشرفته" را کلیک نمایید و گزینه غیرفعال یا حذف شده را تیک و تایید نمائید.