سوالات متداول

320 از 410

3094. چرا با تنظیم جریان کاری، امکان مشاهده برخی پرسنل در گزارش مدیریتی وجود ندارد ؟

موارد زیر قابل بررسی می باشد :

1. پرسنل در بخش مورد نظر آن جریان کاری موجود نمی باشند.

2. پرسنل دارای تیک در جریان کاری نمی باشند.

3095. گزارش کارکرد ماهیانه به چه منظور ایجاد گردیده است ؟

جهت مشاهده کارکرد ماهیانه پرسنل می باشد.

3096. گروه جریان چیست و هدف از ایجاد گروه جریان چه است ؟

جهت دسته بندی جریان های کاری می توان با ایجاد گروه جریان کار هر جریان کاری را با توجه به شرایط سازمان در گروههای جداگانه در نظر گرفت و هنگام دسته بندی در معرفی جریان های کار از آیتم گروه جریان کار استفاده نمایید.

3097. گروه دسترسی پیش کارت چیست ؟

گاهی نیازاست درخواست ها را یک مدیر و برخی درخواست ها را مدیر دیگری تایید کند ، یا  درخواست هایی تاییدش دو مدیره یا تک مدیره است که می توان با تفکیک پیش کارت ها دسترسی ها را مدیریت کرد.

3098. نحوه ایجاد گروه دسترسی به پیش کارت چیست ؟

جهت ایجاد گروه دسترسی می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه ی "معرفی پیش کارت ها" را کلیک نمائید.

3. پیش کارت مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه ی" سطوح دسترسی پیش کارت " را  کلیک نمائید.

5. از پنجره باز شده به نقش مورد نظر دسترسی داده و گزینه ی ثبت را کلیک نمایید.

3099. تفاوت تخصیص پست به جریان کار با  تخصیص پرسنل به جریان کار چیست ؟

زمانی که پست را به جریان کاری اختصاص دهید بعد از تغییر مدیریت و تخصیص پست به شخص دیگر، نیازی به ویرایش جریان کاری نمی باشد و کافی است در قسمت ویرایش پرسنل پست شخص را عوض کنید ولی اگر پرسنل را اختصاص دهید باید بعد از تغییرات حتما جریان کار را ویرایش کنید که زمان بر بوده و احتمال خطا بیشتر است.

3100. تیک جریان اصلی در جریان کار چه کاربردی دارد ؟

وجود تیک یعنی درخواستهای داخل این جریان کاری در چرخه تایید قرار می گیرد ودر خواست ها قابل مشاهده برای مدیران آن جریان کاری است.

3101. نحوه فعال و یا عدم فعال نمودن جریان کار چگونه است ؟

جهت فعال یا عدم فعال نمودن جریانکار می بایست :

1. منوی مجوز عملیات را انتخاب نمائید.

2. گزینه "جزئیات جریان کاری" را کلیک نمائید.

3. جریان کاری مورد نظر را  انتخاب نمایید.

4. گزینه  ویرایش را کلیک نمایید.

5. بخش مورد نظر را انتخاب و به پنل سمت چپ انتقال و گزینه "جریان کار "را کلیک نمایید.

6. در فرم باز شده تیک فعال یا غیرفعال را بزنید و ثبت نمائید.