سوالات متداول

312 از 410

3086. تنظیمات گرید در کارتابل ویژه به چه منظور ایجاد گردیده است ؟

جهت اضافه و کم نمودن آیتم های مورد استفاده در این قسمت قابل استفاده است و می تواند از طریق این گزینه تیک موارد را بردارد یا با گذاشتن تیک به آیتم های قبلی اضافه کند.

3087. کارتابل جانشین درخواست به چه منظور قرار داده شده است ؟

امکان تعیین جانشین در مواقعی که فرد قصد دریافت مرخصی یا ماموریت  را دارد فراهم می نماید. درخواست جانشین به کارتابل درخواست وارد می شود و آن شخص فادر به تایید یا عدم تایید درخواست می باشد.

3088. گزارش مدیریتی چه کاربردی دارد ؟

مدیران هر بخش با استفاده از این منو قادر به مشاهده کارکرد پرسنل خود می باشند.

3089. نمای شبکه ای و نمای گرافیگی چه هستند ؟

نمای شبکه ای کارکرد پرسنل به صورت تایم شیت و گزارش ترددها با جزییات  کامل نمایش داده می شود و در نمای گرافیکی گزارشات بصورت میله ای و اجمالی نمایش داده می شود.

3090. رنگ های تایم شیت چه معانی دارند ؟

راهنمای این رنگها عبارتند از :

1. سبز : درخواستهای تایید شده مثل مرخصی ها ، ماموریت ها و عادی.

2. قرمز : غیبت روزانه پرسنل.

3. زرد : تردد ناقص.

4. صورتی : غیبت ساعتی.

3091. نحوه درج درخواست از طریق فرم گزارش کارکرد یا تایم شیت به چه صورت است ؟

جهت ثبت درخواست از طریق  تایم شیت می بایست :

1. روز مورد نظر را کلیک و به رنگ کنار روز دقت فرمائید.

2. چنانچه غیبت روزانه باشد روی ستون غیبت روزانه و اگر ساعتی باشد روی ستون غیبت ساعتی موس را قرار دهید.

3. به هنگام مشاهده علامت + کلیک نمایید.

4. در فرم باز شده درخواست خود را ثبت نمائید.

3092. اطلاعات تکمیلی در تایم شیت چیست ؟

در این فرم میزان مرخصی مصرف شده ، مانده  مرخصی  تا انتهای ماه و سال جاری و اطلاعات کاملی در خصوص انواع مرخصی های سازمانی و مصرف آن به نمایش در می آید.

3093. تنظیمات گرید در تایم شیت به چه منظور ایجاد گردیده است ؟

جهت افزودن و کاستن آیتم های به نمایش درآمده در تایم شیت استفاده می گردد و با فعال یا غیر فعال نمودن آیتم ها می توان اقدام کرد.