سوالات متداول

304 از 415

3078. حذف درخواست در درخواست ثبت شده به چه منظور است و تا چه زمان قابلیت حذف درخواست موجود است ؟

در مواردی که پرسنل از ثبت درخواست خود پشیمان یا دچار اشتباه  شده اند این قابلیت وجود دارد که شخص درخواست خود را حذف نماید و تا زمانی امکان انجام این کار وجود دارد که درخواست وارد جریان کاری نگردیده است و رد یا تاییدی روی آن صورت نگرفته است.

3079. منظور از پیشینه در کارتابل چیست ؟

با انتخاب درخواست و کلیک روی این گزینه  مشخص می گردد که چه زمانی آخرین بار درخواستی از این نوع داشته و به چه مدتی بوده است.

6079. تفاوت جستجوی دستگاهها در حالت TCP  با  UDP در نرم افزار امین در چیست ؟

 دو پروتکل شبکه  که  TCP کند تر اما قابل اعتماد تر است در حالی که UDP سریع تر ولی غیر قابل اعتماد می باشد.

1079. در گزارش مانده مرخصی بعضی از ماهها محاسبه نشده چه باید کرد ؟

شخص مورد نظر را انتخاب نمائید و یکبار گزارش ماهیانه  را برای همه ماهها بگیرید تا محاسبه انجام شود.

6080. به چه نحوی امکان تعریف دیتابیس جدید برای امین وجود دارد ؟

جهت تعریف دیتابیس جدید برای امین می بایست :

1. Amin DB Tools  را اجرا نمائید.

2. تب "ثبت مشخصات بانک اطلاعاتی" را انتخاب و  تنظیمات مربوط به سرویس دهنده و نام بانک اطلاعاتی را وارد نمائید.

3080. فیلترموجود در کارتابل شامل چه مواردی است ؟

می توان روی روزانه یا ساعتی بودن درخواست، تاریخ مورد نظر، شماره پرسنلی، نام و نام خانوادگی، درخواست کننده، صادر کننده و عنوان درخواست فیلتر انجام داد.

3081. منظور از اضافه کار دستوری چیست ؟

عبارت است از مقداری اضافه کار که مدیریت به صلاحدید به شخص اعطا می کند.

6081. آیا امکان اضافه نمودن عکس پرسنلی روی دستگاه برای پرسنل از طریق نرم افزار امین امکانپذیر است ؟

بله از قسمت اطلاعات اولیه پرسنل در منوی پرسنل می توان عکس را اضافه کرد و به دستگاه ارسال کرد.