سوالات متداول

304 از 410

3080. فیلترموجود در کارتابل شامل چه مواردی است ؟

می توان روی روزانه یا ساعتی بودن درخواست، تاریخ مورد نظر، شماره پرسنلی، نام و نام خانوادگی، درخواست کننده، صادر کننده و عنوان درخواست فیلتر انجام داد.

3081. منظور از اضافه کار دستوری چیست ؟

عبارت است از مقداری اضافه کار که مدیریت به صلاحدید به شخص اعطا می کند.

6081. آیا امکان اضافه نمودن عکس پرسنلی روی دستگاه برای پرسنل از طریق نرم افزار امین امکانپذیر است ؟

بله از قسمت اطلاعات اولیه پرسنل در منوی پرسنل می توان عکس را اضافه کرد و به دستگاه ارسال کرد.

6082. یوزر پیش فرض ورود به نرم افزار امین چیست ؟

یوزر پیش فرض ورود به نرم افزار Admin می باشد.

3082. نحوه تنظیم اضافه کار دستوری چیست و چه افرادی می توانند دستوری ثبت نمایند ؟

جهت تنظیم اضافه کار دستوری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

5. از پنل الگو قوانین، دسته قانون اضافه کاری " قانون 6033 : اعمال اضافه کاری دستوری ماهیانه" را به پنل چپ انتقال دهید.

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

7. در پنل قوانین "قانون6033" را انتخاب نمائید و گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمائید.

8. در فرم باز شده محدوده تاریخ قانون را انتخاب نمائید.

9. دکمه ویرایش را کلیک و در پنل پارامتر قانون عدد مورد نظر(0و1) را  وارد نمایید.

10. دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

11. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

12. گزینه معرفی پیش کارت را انتخاب نمائید.

13. در فرم باز شده اضافه کاری دستوری را جستجو نمائید.

14. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

15. تیک فعال و مجوز را بزنید.

16. گزینه سطوح دسترسی را کلیک و به افرادی که تمایل دارید دسترسی اختصاص دهید.

17. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

18. در فرم ثبت درخواست گزینه درخواست بوسیله اپراتور امکان تخصیص اضافه کار دستوری به صورت گروه یا تکی وجود دارد.

نکته : افرادی امکان ثبت اضافه کار دستوری دارند که دسترسی به این پیش کارت  را داشته باشند که معمولا مدیر و اپراتور است.

3083. تاریخچه کارتابل چیست و به چه منظور ایجاد گردیده است ؟

بعد از تایید درخواستها سابقه درخواستها  ذخیره می شود که از طریق تاریخچه کارتابل قابل دسترسی است و به عنوان نوعی سابقه محسوب می گردد  و بعدا بتوان جهت بررسی اینکه چه کسی و در چه تاریخی این درخواست را تایید ، رد و حذف کرده استفاده می شود.

3084. تنظیمات گرید در کارتابل و کارتابل ویژه به چه منظور ایجاد گردیده است ؟

جهت اضافه و کم نمودن آیتم های مورد استفاده در این فرم استفاده می گردد و می تواند از طریق این گزینه تیک آیتم ها را برداشت یا با گذاشتن تیک به موارد قبلی اضافه کرد.

3085. کاربرد کارتابل ویژه چیست و چه کسی به آن فرم دسترسی دارد ؟

 در پاره ای از موارد نیاز است درخواست تایید شود و دسترسی به مدیر مقدور نیست و گاهی ممکن است درخواست تایید شده از حالت تایید دربیاید یا درخواست به اشتباه رد شده و بایستی تایید شود و یا این درخواست اشتباه ثبت و تایید شده و می بایست حذف گردد و موارد مشابه که در اینصورت شخصی که بعنوان مدیر سیستم تعریف شده و دسترسی به این آیتم دارد با رعایت هماهنگی با مدیر و ضوابط اداری می تواند با استفاده از این کارتابل اقدام نماید.