سوالات متداول

24 از 415

2002. در صورتی که در وب درخواست پرسنل توسط مدیر نهایی سهوا رد شود ؛ چه اقدامی می بایست انجام داد ؟

درخواست می بایست دوباره ثبت گردد.

3003. نحوه تغییر در مشخصات پرسنلی به چه صورت است ؟

جهت تغییر در هر گونه اطلاعات مربوط به پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی پرسنل را انتخاب نمائید.

3. لیستی از پرسنل به نمایش در می آید؛ فرد مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

5. در فرم باز شده قادرید هر کدام از اطلاعات پرسنلی را ویرایش و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

4003. نحوه اضافه کردن پرینتر در نرم افزار رستوران چگونه است؟

                جهت افزودن پرینتر عملیات زیر انجام گیرد:

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه مدیریت دستگاههای ارتباط مستقیم را انتخاب نمائید.

3. دکمه "اصلاح " را کلیک و در این فرم در قسمت" چاپگر تحت شبکه"، پرینتر را انتخاب و تنظیمات مربوطه تکمیل گردد.

2503. در صورت عدم موفقیت در ثبت اثر انگشت در نرم افزار کلاک لایت چه مواردی باید بررسی و چک شود؟

 در صورت بروز چنین مشکلی  یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است:

1. احتمال خرابی  USB است.                      

2. فلدر کلاک لایت permission every one   ندارد.

1003.  دلیل خطای"نسخه نرم افزار غیر مجاز است" بعد از نصب کلاک چیست ؟

عدم فایل لایسنس در مسیر نصب برنامه باعث رخداد این اتفاق می گردد.

از داخل  cd فایل های حاوی نصب برنامه فایل لایسنس را کپی نمائید و داخل پوشه نرم افزار قرار دهید.

2003. دلیل عدم نمایش داشبورد وب با لاگین از طریق شماره پرسنلی، از کجا ناشی می گردد ؟

در قوانین کلاک پارامتری با مقدار صفر وجود دارد. قوانین را بررسی نمائید.

6003. نحوه تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه از طریق نرم افزار امین چگونه است ؟

جهت تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه می بایست :

1. منوی دستگاه را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب "تاریخ و زمان دستگاه" را انتخاب نمائید.

4. دکمه "دریافت ساعت سرور" را کلیک و در نهایت دکمه " اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

5. پیامی مبنی بر "تاریخ و زمان به دستگاه ارسال شد" مشاهده می نمائید.

6004. جهت فعال سازی دستگاه در نرم افزار امین چه باید کرد ؟

جهت فعال سازی دستگاه می بایست :

1. منوی دستگاه را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب "فعال سازی" را کلیک نمائید و کد دریافتی از شرکت را در محل کد فعال سازی قراردهید .

4. دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.