سوالات متداول

168 از 410

4039. چگونه می توان گزارشی از تعداد و مشخصات پرسنلی رژیمی تهیه کرد؟

جهت تهیه گزارش مورد نظر می بایست:

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش لیست پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده فیلتر روی آیتم پرسنل رژیمی تنظیم  و با انتخاب بازه زمانی گزارش تهیه گردد.

1039. به چه نحوی می توان با حفظ قوانین قبلی پرسنل، قوانین جدیدی را از تاریخ خاص به شخص اختصاص داد ؟

جهت انتساب قانون جدید به شخص می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین متفرقه را انتخاب نمائید.

5. آیتم ازتاریخ .... تا تاریخ ..... قانون جایگزین را انتخاب و ثبت نمائید.

1040. آیا می توان گزارشی با فیلدهای دلخواه طراحی کرد ؟

بله ، امکان طراحی گزارش دلخواه در نرم افزار وجود دارد و برای پیاده سازی آن می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه " طراحی گزارش" را انتخاب  نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. نامی را برای گزارش انتخاب نمائید.

5. فیلدهای مد نظر را از پنل سمت راست انتخاب نمائید.

6. دکمه "ثبت " را کلیک نمائید.

7. منوی "گزارش گیری" را کلیک نمائید.

8. گزینه "گزارش های طراحی شده" را انتخاب نمائید.

9. لیست بازشو نوع گزارش را باز کرده و گزارش مد نظر را  انتخاب نمائید.

10. با پر کردن فیلدهای مورد نظر، دکمه گزارش را کلیک نمائید.

4040. چگونه می توان گزارشی از افرادی که مجاز به هر سه وعده غذایی هستند را تهیه کرد؟

جهت تهیه گزارش می بایست :

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش لیست پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده آیتم های  " مجاز به سرو صبحانه" و" مجاز به سرو ناهار" و "مجاز به سرو شام" انتخاب  و با انتخاب بازه زمانی گزارش تهیه گردد.

6040. خطای "عدم اتصال به پایگاه داده" در لحظه ورود به نرم افزار امین از کجا ناشی می شود ؟

جهت بررسی خطا و رفع مشکل موارد ذیل بررسی گردد :

1. AminDBTools را اجرا و در تب "صحت مشخصات یانک اطلاعاتی" صحت اطلاعات سرویس دهنده و سایر موارد را چک نمائید.

2. از صحت عملکرد شبکه نیز اطمینان حاصل نمائید.

3040. نحوه تخصیص اضافه نمودن و یا کم نمودن دسترسی به نقش چگونه است ؟

جهت تغییر دسترسی به نقشها می بایست : 

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی نقش" را انتخاب نمایید.

3. از پنل سمت چپ نقش مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. گزینه " سطوح دسترسی واسط کاربری" را کلیک نمایید.

5. از فرم باز شده  آیتم هایی را که می خواهید به نقش مورد نظر اختصاص بدهید فعال نموده و گزینه ثبت را کلیک نمایید.

3041. نحوه تعریف نقش به چه صورت است ؟

جهت تعریف نقش می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی نقش " را انتخاب نمایید.

3. گزینه "درج" را کلیک نمایید.

4. کد و نام نقش را وارد نمایید ( کد الزامی نمی باشد ).

5. دکمه ذخیره را کلیک نمایید.

6041. خطای "عدم اتصال به سرویس دهنده" در لحظه ورود به نرم افزار امین از کجا ناشی می شود ؟

جهت رفع خطای بوجود آمده می بایست :

1. در قسمت سرویس دهنده آی پی سرور را چک نمائید.

2. بررسی نمائید سرویس امین Start باشد.

3. پورت مرتبط را چک نمائید.