سوالات متداول

16 از 410

2502. چه مواردی در استفاده از دستگاه های اسکنر اثر انگشت با کاربری حضور و غیاب باید رعایت شود؟

موارد زیر بایستی  لحاظ گردد:

1. سیستم تحت هیچ شرایطی Sleep نگردد.    

2. نباید hard disk به حالت off رود.     

3. همچنین usb half باید Disable باشد.

 4002. چگونه می توان در نرم افزار رستوران دستگاه رستورانی اضافه کرد؟

              جهت اضافه نمودن دستگاه مراحل زیر را انجام دهید: 

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه "مدیریت دستگاههای ارتباط مستقیم" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" در این فرم را انتخاب و نوع دستگاه ،کد دستگاه ،ساختمان، نوع ارتباط که شبکه هست، آدرس IP ،تعیین وضعیت فعال با نوع ارتباط On Line را انتخاب نمایید

3002. فیلد بازیابی پرسنل در معرفی پرسنل چه کاربردی دارد ؟

پرسنلی را که بنا به دلایلی حذف نموده اید با این گزینه، اطلاعات آن قابل بازیابی می باشند، و در صورتی که شماره پرسنلی آن را به فرد دیگری اختصاص داده باشید با شماره پرسنلی جدید قابل بازیابی است.

2002. در صورتی که در وب درخواست پرسنل توسط مدیر نهایی سهوا رد شود ؛ چه اقدامی می بایست انجام داد ؟

درخواست می بایست دوباره ثبت گردد.

3003. نحوه تغییر در مشخصات پرسنلی به چه صورت است ؟

جهت تغییر در هر گونه اطلاعات مربوط به پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی پرسنل را انتخاب نمائید.

3. لیستی از پرسنل به نمایش در می آید؛ فرد مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

5. در فرم باز شده قادرید هر کدام از اطلاعات پرسنلی را ویرایش و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

4003. نحوه اضافه کردن پرینتر در نرم افزار رستوران چگونه است؟

                جهت افزودن پرینتر عملیات زیر انجام گیرد:

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه مدیریت دستگاههای ارتباط مستقیم را انتخاب نمائید.

3. دکمه "اصلاح " را کلیک و در این فرم در قسمت" چاپگر تحت شبکه"، پرینتر را انتخاب و تنظیمات مربوطه تکمیل گردد.

2503. در صورت عدم موفقیت در ثبت اثر انگشت در نرم افزار کلاک لایت چه مواردی باید بررسی و چک شود؟

 در صورت بروز چنین مشکلی  یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است:

1. احتمال خرابی  USB است.                      

2. فلدر کلاک لایت permission every one   ندارد.

1003.  دلیل خطای"نسخه نرم افزار غیر مجاز است" بعد از نصب کلاک چیست ؟

عدم فایل لایسنس در مسیر نصب برنامه باعث رخداد این اتفاق می گردد.

از داخل  cd فایل های حاوی نصب برنامه فایل لایسنس را کپی نمائید و داخل پوشه نرم افزار قرار دهید.