سوالات متداول

136 از 410

4031. چگونه می توان یک برنامه هفتگی را در سایر هفته ها اعمال نمود؟

جهت تنظیم برنامه هفتگی در سایر هفته ها می بایست:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم برنامه هفتگی" را انتخاب نمائید.

3.  دکمه "تکرار برنامه از هفته قبل" را کلیک نمائید.

1031. به چه نحو می توان  برای اضافه کاری ضریب در نظر گرفت ؟

جهت ثبت ضرایب می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قوانین مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین اضافه کاری را انتخاب نمائید.

5. اضافه کار تا چند ساعت با چه ضریب افزوده محاسبه شود را پارامتر دهی و ثبت  نمائید.

1032. برای پرسنلی که ساعت ورود و خروج مشخصی ندارند ، قوانین را چطور باید تنظیم کرد که در گزارش ماهانه غیبت ثبت نشود ؟

جهت تنظیم قوانین می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین " را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را  انتخاب و دکمه اصلاح ر ا کلیک نمائید.

4. قوانین کارکرد را انتخاب  نمائید.

5. قوانین مربوط به پرسنل ساعتی ، آیتم یک را انتخاب نمائید.

6. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

4032. چگونه می توان عبارتی را در زیر فیش رستوران اضافه کرد؟

جهت اضافه نمودن هر عبارتی در زیر فیش ها می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیمات فیش کاغذی را انتخاب نمائید .

3. متن مورد نظر را وارد و تیک فعال را کلیک نمایید

6032. جهت بدست آوردن کد دستگاه توسان در هنگام اضافه کردن آن در نرم افزار امین چه باید کرد ؟

جهت بدست آوردن کد دستگاه توسان هنگام اضافه کردن آن در نرم افزار می بایست :

1. منوی دستگاه را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب "اطلاعات اولیه" را کلیک نمائید.

4. کد دستگاه را از این قسمت مشاهده  نمائید. 

3032. نحوه فعال سازی پیش کارت و سطوح دسترسی آن به چه صورت است ؟

جهت فعال سازی و تخصیص دسترسی به پیش کارت ها می بایست :

1. معرفی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پیش کارت" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در "جزئیات پیش کارت" گزینه فعال و مجوز را تیک نمائید.

5. پس از اتمام تنظیم آیتم ها دکمه "ذخیره" را کلیک نمائید.

6. پیش کارت مورد نظر را انتخاب نمائید.

7. دکمه "سطوح دسترسی پیش کارت" را کلیک نمائید.

8. در فرم باز شده نقش هایی که قرار است آن پیش کارت به آن منتسب گردد انتخاب  و در نهایت ثبت نمائید.

3033. نحوه تعریف رتبه به چه صورت است ؟

جهت تعریف رتبه می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی رتبه" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. نام رتبه و توضیحات را وارد نمائید.

5. در نهایت دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

نکته: می توان پست های سازمانی را در رتبه درج نمائید.

6033. آیا امکان انتساب یک بخش به یک دستگاه از طریق نرم افزار امین وجود دارد ؟

جهت انتساب یک بخش به یک دستگاه از طریق نرم افزار می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "انتقال پرسنل به دستگاه " را انتخاب نمائید.

4. بخش مورد نظر و دستگاه مد نظر را انتخاب نمائید.

5. گزینه " انتقال" را کلیک نمائید.