سوالات متداول

120 از 410

4027. چرا به هنگام رزرو غذا یا در فیش صادر شده نام مخلفات وجود ندارد؟

جهت نمایش مخلفات در فیش یا به هنگام رزرو می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم محدوده زمانی وعده ها و رزرو غذایی" را انتخاب و گزینه "مخلفات" فعال گردد.

1027. تعریف شیفت در نرم افزار کلاک به چه صورت است ؟

جهت تعریف شیفت جدید می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت " را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. در پایین پنجره، کد و نام شیفت را وارد نمائید.

5. در قسمت محدوده اول : ساعت شروع و اتمام شیفت را وارد نمائید.( مثال:از0800 تا 1600)

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1028.چرا تعطیلات جزو کارکرد حساب نمی شود ؟

جهت تنظیم مورد ذکر شده می بایست:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین " را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مورد نظر را انتخاب و دکمه "اصلاح" را کلیک نمائید.

4. قوانین کارکرد را کلیک و گزینه"تعطیلات جزء کارکرد حساب شود" فعال گردد و در نهایت ثیت نمائید.

4028. چگونه می توان برای غذا ها قیمت لحاظ کرد؟

جهت اعمال تنظیمات مورد نظر می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی لیست غذاها و قیمت گذاری" را انتخاب نمائید .

3. غذای تعریف شده را انتخاب نمایید و گزینه "اصلاح قیمت" را کلیک نمایید و موارد را اعمال نمایید.

6028. آیا تنظیم صدای دستگاه توسط نرم افزار امین امکان پذیر است ؟

 بله ، امکان تنظیم صدای دستگاه توسط نرم افزار وجود دارد و جهت تنظیم می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب صدا و تصویر را کلیک نمائید.

4. در پنل تنظیمات گزینه "بلندی صدا" را جهت تنظیم صدا کلیک نمائید.

5. در نهایت دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

3028. نحوه تخصیص بودجه مرخصی سالانه به گروه قانون چگونه است ؟

جهت تخصیص بودجه مرخصی می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه "بودجه بندی مرخصی" را کلیک نمائید.

5. در فرم ظاهر شده  به دو روش می توانید مرخصی را تخصیص دهید.

6. با انتخاب "بودجه بندی سال" می توانید بودجه مربوط به کل سال را به ماه و روز وارد نمائید.

7. انتخاب "حالت خاص" در مواردی است که شما تمایل به تخصیص بودجه هر ماه به صورت جداگانه می باشید.

3029. بازه شیفت چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

بازه شیفت نوع شیفت مورد نظر را تعیین می کند و جهت انتساب به شیفت استفاده می گردد.

6029. آیا امکان حذف ترددها از روی دستگاه بواسطه نرم افزار امین وجود دارد ؟

ترددها را  می توان به صورت کلی حذف کرد، جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "حذف کلیه رخدادها" را انتخاب نمائید.