سوالات متداول

112 از 415

4024. جهت متمایز نمودن قیمت غذاها در سایر ساختمانها چه باید کرد؟

جهت انجام تنظیمات مد نظر می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را انتخاب و گزینه " قیمت گذاری غذاها و مخلفات در ساختمان  متفاوت تعریف شود" فعال گردد.

6024. چگونه می توان داخل نرم افزار امین دسترسی به کاربران داد ؟

جهت تخصیص دسترسی به کاربران در نرم افزار امین می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه "سطوح دسترسی و اپراتورها" را انتخاب نمائید.

3. تب "گروه های دسترسی" را کلیک نمائید.

4. جدید را کلیک نمائید و نام گروه جدید را انتخاب نمائید و دسترسی های مد نظر را تخصیص دهید.

5. دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

6. تب اپراتورهای سیستم، با کلیک روی دکمه جدید ، کاربر را با دسترسی مشخص تعریف نمائید.

3024. نحوه تعریف قانون به چه صورت است ؟

جهت تعریف قانون می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "گروه قوانین" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده نام گروه قانون را تعیین نمائید و در نهایت "ثبت" را کلیک نمائید.

نکته: به صورت پیش فرض یک سری قوانین جهت هر گروه قانون وجود دارد.

3025. قوانین پیش فرض موجود در هر دسته قانون چیست ؟

قوانین پیش فرض عبارتند از :

1. قوانین کاری شامل 2002، 2004و2017 .

2. قوانین غیبت شامل 5009. 

3. قوانین مرخصی شامل 3013،3012و3017 .

4. قوانین متفرقه شامل 1016 و 1017.

6025. آیا امکان تغییر دیتابیس امین وجود دارد ؟

بله این امکان وجود دارد و جهت تغییر دیتابیس نرم افزار امین می بایست AminDBTools را اجرا و تب "ثبت مشخصات بانک اطلاعاتی" را کلیک نمائید و تنظیمات لازم را جهت سرویس دهنده ، نام کاربری ، رمز عبور و دیتابیس جدید  را وارد نمائید.

4025. چرا با وجود تغییر تنظیمات پارامترها توسط ادمین سامانه، تغییرات در کلاینت ها اعمال نمی گردد؟

جهت اعمال تغییرات در کلاینت ها می بایست :

1. در نسخه کلاینت منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات مربوط به نسخه کلاینت" را انتخاب و تیک" تنظیمات کلاینت " فعال و IP سرور و پورت تنظیم گردد.

1025. برای پرسنلی یک روز مرخصی ثبت شده ، چرا در گزارش به صورت یک روز و چند ساعت نمایش می دهد ؟

تنظیمات مربوط به قوانین بررسی گردد :

1. منوی معرفی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. قوانین مرخصی را کلیک نمائید.

5. گزینه "روش تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه هر  .... معادل یک روز مرخصی است" پارامتردهی نمائید.

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1026. چگونه می توان بخش جدید تعریف کرد ؟

جهت تعریف بخش جدید می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی بخشهای اصلی و اجزای آن "را انتخاب نمائید.

3. دکمه "بخش اصلی جدید" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده با وارد کردن کد و نام بخش اقدام به تعریف و در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.