سوالات متداول

104 از 410

4023. جهت تعریف غذاهای متفاوت در سایر ساختمان ها چه باید کرد؟

جهت اعمال تنظیمات موارد زیر انجام گیرد:

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را کلیک و گزینه"تنظیمات برنامه هفتگی در ساختمان ها متفاوت باشد" فعال گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. تنظیمات گزینه "تنظیم برنامه هفتگی" جهت ساختمان مورد نظر انجام گیرد.

1023. دلیل ثبت مرخصی منفی در گزارش علیرغم  افزایش مرخصی چه می باشد ؟

انجام محاسبات انجام گیرد و قوانین مربوط به مرخصی چک گردد.

1024. در کدام قانون نحوه جبران تاخیر اول وقت با اضافه کار بیان شده است ؟

جهت جبران تاخیر اول وقت با اضافه کار می بایست:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه "اصلاح" را کلیک نمائید.

5. قوانین متفرقه را کلیک نمائید.

6. گزینه"روزانه تا .....تاخیر اول وقت با اضافه کار آخر وقت جبران شود" پارامتردهی نمائید.

4024. جهت متمایز نمودن قیمت غذاها در سایر ساختمانها چه باید کرد؟

جهت انجام تنظیمات مد نظر می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را انتخاب و گزینه " قیمت گذاری غذاها و مخلفات در ساختمان  متفاوت تعریف شود" فعال گردد.

6024. چگونه می توان داخل نرم افزار امین دسترسی به کاربران داد ؟

جهت تخصیص دسترسی به کاربران در نرم افزار امین می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه "سطوح دسترسی و اپراتورها" را انتخاب نمائید.

3. تب "گروه های دسترسی" را کلیک نمائید.

4. جدید را کلیک نمائید و نام گروه جدید را انتخاب نمائید و دسترسی های مد نظر را تخصیص دهید.

5. دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

6. تب اپراتورهای سیستم، با کلیک روی دکمه جدید ، کاربر را با دسترسی مشخص تعریف نمائید.

3024. نحوه تعریف قانون به چه صورت است ؟

جهت تعریف قانون می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "گروه قوانین" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده نام گروه قانون را تعیین نمائید و در نهایت "ثبت" را کلیک نمائید.

نکته: به صورت پیش فرض یک سری قوانین جهت هر گروه قانون وجود دارد.

3025. قوانین پیش فرض موجود در هر دسته قانون چیست ؟

قوانین پیش فرض عبارتند از :

1. قوانین کاری شامل 2002، 2004و2017 .

2. قوانین غیبت شامل 5009. 

3. قوانین مرخصی شامل 3013،3012و3017 .

4. قوانین متفرقه شامل 1016 و 1017.

6025. آیا امکان تغییر دیتابیس امین وجود دارد ؟

بله این امکان وجود دارد و جهت تغییر دیتابیس نرم افزار امین می بایست AminDBTools را اجرا و تب "ثبت مشخصات بانک اطلاعاتی" را کلیک نمائید و تنظیمات لازم را جهت سرویس دهنده ، نام کاربری ، رمز عبور و دیتابیس جدید  را وارد نمائید.