سوالات متداول

104 از 415

4022. چگونه می توان از غذا گرفتن کسی که غذا رزرو نکرده جلوگیری نمود؟

جهت اعمال تنظیمات می بایست:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را کلیک و گزینه "رزرو اجباری ست" فعال گردد.

6022. جهت تهیه لایسنس امین چه باید کرد ؟

جهت تهیه لایسنس نرم افزار امین می بایست :

1. Amin DB Tools را اجرا نمائید.

2. در پنجره باز شده تب لایسنس را کلیک نمائید.

3. شناسه سیستم را کپی و برای کارشناسان غدیر ارسال فرمائید.

3022. پیغام عدم حذف بخش چه زمان رویت می گردد ؟

در صورتی که پرسنلی به آن بخش انتساب داده باشید امکان حذف آن وجود ندارد.

3023. چرا در فرم پست، نام و نام خانوادگی را  نمی توان انتساب داد با وجود  آن آیتم ها ؟

فرم "معرفی پست های سازمانی" جهت تعریف پست جدید در سازمان و نیز جهت مشاهده اشخاص منتسب به پست های قبلی می باشد.

نکته : جهت انتساب پستی به فردی می بایست این کار را از طریق فرم معرفی پرسنل انجام دهید.

6023. نحوه اخذ کد مربوط به تهیه لایسنس از نرم افزار امین مربوط به کدام قسمت نرم افزار است ؟

جهت اخذ کد سیستم می بایست :

1. Amin DB Tools را اجرا نمائید.

2. تب لایسنس، کد مربوط به سیستم  در دسترس قرار دارد.

4023. جهت تعریف غذاهای متفاوت در سایر ساختمان ها چه باید کرد؟

جهت اعمال تنظیمات موارد زیر انجام گیرد:

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را کلیک و گزینه"تنظیمات برنامه هفتگی در ساختمان ها متفاوت باشد" فعال گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. تنظیمات گزینه "تنظیم برنامه هفتگی" جهت ساختمان مورد نظر انجام گیرد.

1023. دلیل ثبت مرخصی منفی در گزارش علیرغم  افزایش مرخصی چه می باشد ؟

انجام محاسبات انجام گیرد و قوانین مربوط به مرخصی چک گردد.

1024. در کدام قانون نحوه جبران تاخیر اول وقت با اضافه کار بیان شده است ؟

جهت جبران تاخیر اول وقت با اضافه کار می بایست:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه "اصلاح" را کلیک نمائید.

5. قوانین متفرقه را کلیک نمائید.

6. گزینه"روزانه تا .....تاخیر اول وقت با اضافه کار آخر وقت جبران شود" پارامتردهی نمائید.