سوالات متداول

96 از 410

6021. چگونه می توان از جمع آوری تردد انلاین توسط نرم افزار اطمینان حاصل پیدا کرد ؟

 جهت جمع آوری ترددها به صورت آنلاین می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب تنظیمات جمع آوری را کلیک نمائید.

4. نوع جمع آوری را با توجه به مدل دستگاه به سرور یا سرور به دستگاه انتخاب نمائید.

نکته: منوی تنظیمات، گزینه مرکز کنترل سرویس ها، تب تنظیمات گزینه "نمایش آنلاین ترددها" را فعال و دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

1021. خطای "division by zero" در زمان ثبت درخواست های مرخصی و ماموریت ناشی از چیست ؟

قوانین مرخصی و ماموریت را بررسی فرمائید؛ یکی از پارامترها مقدار صفر دارد.

1022. نحوه انتقال مانده مرخصی از سال قبل به سال جاری چگونه است ؟

جهت انتقال مانده مرخصی می بایست:

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش مانده مرخصی سالانه استحقاقی " را انتخاب نمائید.

3. بعد از انتخاب فیلدها و فیلترها می بایست گزینه "انتقال مانده مرخصی به سال بعد" فعال گردد.

4022. چگونه می توان از غذا گرفتن کسی که غذا رزرو نکرده جلوگیری نمود؟

جهت اعمال تنظیمات می بایست:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را کلیک و گزینه "رزرو اجباری ست" فعال گردد.

6022. جهت تهیه لایسنس امین چه باید کرد ؟

جهت تهیه لایسنس نرم افزار امین می بایست :

1. Amin DB Tools را اجرا نمائید.

2. در پنجره باز شده تب لایسنس را کلیک نمائید.

3. شناسه سیستم را کپی و برای کارشناسان غدیر ارسال فرمائید.

3022. پیغام عدم حذف بخش چه زمان رویت می گردد ؟

در صورتی که پرسنلی به آن بخش انتساب داده باشید امکان حذف آن وجود ندارد.

3023. چرا در فرم پست، نام و نام خانوادگی را  نمی توان انتساب داد با وجود  آن آیتم ها ؟

فرم "معرفی پست های سازمانی" جهت تعریف پست جدید در سازمان و نیز جهت مشاهده اشخاص منتسب به پست های قبلی می باشد.

نکته : جهت انتساب پستی به فردی می بایست این کار را از طریق فرم معرفی پرسنل انجام دهید.

6023. نحوه اخذ کد مربوط به تهیه لایسنس از نرم افزار امین مربوط به کدام قسمت نرم افزار است ؟

جهت اخذ کد سیستم می بایست :

1. Amin DB Tools را اجرا نمائید.

2. تب لایسنس، کد مربوط به سیستم  در دسترس قرار دارد.