سوالات متداول

96 از 415

1020. چرا در زمان جمع آوری اطلاعات از دستگاه ، نرم افزار هنگ می کند ؟

موارد زیر احتمال دارد:

1. ارتباط نرم افزار با دستگاه قطع شده است.

2. حجم ترافیک packet های درون شبکه زیاد است. 

4020. چگونه می توان اجازه ی غذا گرفتن در سایر ساختمانها را از پرسنل سلب کرد؟

            جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب نمائید.

3. تب سایر تنظیمات را کلیک و گزینه "پرسنل فقط در ساختمان محل خدمت خود مجاز هستند" فعال گردد.

6020. چگونه با استفاده از نرم افزار امین می توان دسترسی ادمین دستگاه را از پرسنل مربوطه سلب کرد ؟

جهت سلب دسترسی ادمین از پرسنلی توسط نرم افزار امین می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در پنجره ای که باز می شود "سطح دسترسی" را به پرسنل عادی تغییر دهید.

5. دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

6. تب پرسنل را کلیک نمائید.

7. گزینه "انتقال پرسنل به دستگاه" را انتخاب نمائید.

8. دستگاه مورد نظر را انتخاب و انتقال را کلیک نمائید.

3020. نحوه تعریف انواع شرکت و هدف از ایجاد آن چیست ؟

هدف از تعریف شرکت جهت استفاده در گزارشات می باشد.

در صورت تعریف در گزارش، اسم شرکت در بالای گزارشگیری درج می گردد.

نحوه تعریف شرکت به صورت زیر می باشد :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شرکت ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. اطلاعات مربوط به شرکت را وارد نمائید و در نهایت دکمه "ذخیره" را انتخاب نمائید.

3021. نحوه تعریف بخش به چه صورت است ؟

جهت تعریف بخش جدید می بایست:

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی بخش ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید " را کلیک نمائید.

4. کد بخش(اجباری نیست) و نام بخش را وارد نمائید.

5. در نهایت دکمه "ذخیره" را وارد نمائید.

نکته: در صورت تعریف زیر بخش می بایست ابتدا بخش مورد نظر را انتخاب نمائید وسپس مراحل 3 به بعد را اجرا نمائید.

6021. چگونه می توان از جمع آوری تردد انلاین توسط نرم افزار اطمینان حاصل پیدا کرد ؟

 جهت جمع آوری ترددها به صورت آنلاین می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب تنظیمات جمع آوری را کلیک نمائید.

4. نوع جمع آوری را با توجه به مدل دستگاه به سرور یا سرور به دستگاه انتخاب نمائید.

نکته: منوی تنظیمات، گزینه مرکز کنترل سرویس ها، تب تنظیمات گزینه "نمایش آنلاین ترددها" را فعال و دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

1021. خطای "division by zero" در زمان ثبت درخواست های مرخصی و ماموریت ناشی از چیست ؟

قوانین مرخصی و ماموریت را بررسی فرمائید؛ یکی از پارامترها مقدار صفر دارد.

1022. نحوه انتقال مانده مرخصی از سال قبل به سال جاری چگونه است ؟

جهت انتقال مانده مرخصی می بایست:

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش مانده مرخصی سالانه استحقاقی " را انتخاب نمائید.

3. بعد از انتخاب فیلدها و فیلترها می بایست گزینه "انتقال مانده مرخصی به سال بعد" فعال گردد.