سوالات متداول

88 از 410

6019. به چه نحوی از طریق نرم افزار امین می توان پرسنلی را ادمین (مدیر) دستگاه نمائید ؟

جهت تخصیص دسترسی ادمین به پرسنلی می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در پنجره ای که باز می شود "سطح دسترسی" را به دسترسی کامل تغییر دهید.

5. دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

6. تب پرسنل را کلیک نمائید.

7. گزینه "انتقال پرسنل به دستگاه" را انتخاب نمائید.

8. دستگاه مورد نظر را انتخاب و انتقال را کلیک نمائید.

4019. پیام " ساختمان غیرمجاز است" به هنگام اخذ فیش به چه دلیل است؟

               جهت رفع مشکل می بایست یکی از دو مورد زیر چک گردد:

حالت اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی پرسنل را انتخاب نمائید.

3. دکمه اصلاح را کلیک وساختمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

حالت دوم :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب و گزینه های "سایر تنظیمات" را بررسی نمایید

1019. دلیل نمایش پیام " پرینتر در حالت Defult نیست" در وقت گزارشگیری چیست ؟

پرینتر تعریف شده در ویندوز بایست به صورت set as defult  در ویندور تنظیم شود.

1020. چرا در زمان جمع آوری اطلاعات از دستگاه ، نرم افزار هنگ می کند ؟

موارد زیر احتمال دارد:

1. ارتباط نرم افزار با دستگاه قطع شده است.

2. حجم ترافیک packet های درون شبکه زیاد است. 

4020. چگونه می توان اجازه ی غذا گرفتن در سایر ساختمانها را از پرسنل سلب کرد؟

            جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب نمائید.

3. تب سایر تنظیمات را کلیک و گزینه "پرسنل فقط در ساختمان محل خدمت خود مجاز هستند" فعال گردد.

6020. چگونه با استفاده از نرم افزار امین می توان دسترسی ادمین دستگاه را از پرسنل مربوطه سلب کرد ؟

جهت سلب دسترسی ادمین از پرسنلی توسط نرم افزار امین می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در پنجره ای که باز می شود "سطح دسترسی" را به پرسنل عادی تغییر دهید.

5. دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

6. تب پرسنل را کلیک نمائید.

7. گزینه "انتقال پرسنل به دستگاه" را انتخاب نمائید.

8. دستگاه مورد نظر را انتخاب و انتقال را کلیک نمائید.

3020. نحوه تعریف انواع شرکت و هدف از ایجاد آن چیست ؟

هدف از تعریف شرکت جهت استفاده در گزارشات می باشد.

در صورت تعریف در گزارش، اسم شرکت در بالای گزارشگیری درج می گردد.

نحوه تعریف شرکت به صورت زیر می باشد :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شرکت ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. اطلاعات مربوط به شرکت را وارد نمائید و در نهایت دکمه "ذخیره" را انتخاب نمائید.

3021. نحوه تعریف بخش به چه صورت است ؟

جهت تعریف بخش جدید می بایست:

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی بخش ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید " را کلیک نمائید.

4. کد بخش(اجباری نیست) و نام بخش را وارد نمائید.

5. در نهایت دکمه "ذخیره" را وارد نمائید.

نکته: در صورت تعریف زیر بخش می بایست ابتدا بخش مورد نظر را انتخاب نمائید وسپس مراحل 3 به بعد را اجرا نمائید.