سوالات متداول

88 از 415

1018. خطای "sentinel key not found" در هنگام اجرای برنامه چیست ؟

یکی از حالت  های زیر محتمل است:

1. پنجره Device Manager را باز کنید و مطمئن شوید که قفل سخت افزاری را شناسایی کرده است.

2. اتصال فیزیکی را چک و بررسی نمائید که آیا  قفل از پورت usb جدا شده است ؟

3. بررسی باز بودن پورت 7001

4. Firewall چک گردد.

4018. با وجود اتمام تایم ناهار چرا امکان صدور فیش غذا وجود دارد؟

            جهت رفع مشکل بالا می بایست:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید 

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات کنترل تردد " را انتخاب و گزینه " قطع ارتباط در زمان خارج از محدوده" را تیک نمایید.

6018. چگونه از طریق نرم افزار امین می توان از ثبت تردد توسط پرسنل اطمینان حاصل پیدا کرد ؟

جهت اطمینان از ثبت تردد ها می بایست :

1. منوی جمع آوری و بازیابی ترددها را کلیک نمائید.

2. گزینه "بازیابی ترددها از دستگاه" را کلیک نمائید.

3. در پنجره پیش رو دستگاه و تاریخ  و نوع رویداد مد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه " بازیابی" را کلیک نمائید.

3018. نحوه تعریف انواع استخدام به چه صورت است ؟

جهت تعریف انواع استخدام می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی انواع استخدام" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. فیلد کد( اجباری نیست) و عنوان استخدام را وارد نمائید و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

3019.  نحوه ویرایش انواع استخدام به چه صورت است ؟

جهت ویرایش انواع استخدام می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه " معرفی انواع استخدام " را انتخاب نمائید.

3. از لیست انواع استخدام، گزینه مورد نظر را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در نهایت دکمه ثبت را ذخیره نمائید.

6019. به چه نحوی از طریق نرم افزار امین می توان پرسنلی را ادمین (مدیر) دستگاه نمائید ؟

جهت تخصیص دسترسی ادمین به پرسنلی می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در پنجره ای که باز می شود "سطح دسترسی" را به دسترسی کامل تغییر دهید.

5. دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

6. تب پرسنل را کلیک نمائید.

7. گزینه "انتقال پرسنل به دستگاه" را انتخاب نمائید.

8. دستگاه مورد نظر را انتخاب و انتقال را کلیک نمائید.

4019. پیام " ساختمان غیرمجاز است" به هنگام اخذ فیش به چه دلیل است؟

               جهت رفع مشکل می بایست یکی از دو مورد زیر چک گردد:

حالت اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی پرسنل را انتخاب نمائید.

3. دکمه اصلاح را کلیک وساختمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

حالت دوم :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب و گزینه های "سایر تنظیمات" را بررسی نمایید

1019. دلیل نمایش پیام " پرینتر در حالت Defult نیست" در وقت گزارشگیری چیست ؟

پرینتر تعریف شده در ویندوز بایست به صورت set as defult  در ویندور تنظیم شود.