سوالات متداول

80 از 410

6017. دلیل مشخص شدن تعدادی از پرسنل با رنگ قرمز در نرم افزار امین چیست ؟

اثر نگشت مجدد گرفته شده یا در دستگاه اثر انگشت شخص ویرایش شده است و در صورت وجود سایر تغییرات در با انتخاب پرسنلی که به رنگ قرمز در آمده اند در کادر توضیحات موارد ذکر می گردد.

4017. چرا غیر از ادمین سایر کاربران امکان صدور فیش ندارند؟

            جهت امکان صدور فیش به کاربر مورد نظر می بایست :

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه "مدیریت دستگاههای ارتباط مستقیم" را انتخاب نمائید .

3. در فرم باز شده دستگاه مورد نظر را انتخاب و دکمه " اصلاح" را کلیک کنید و در گزینه "کاربر جمع آوری آنلاین" کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید.

1017. چگونه میتوان تاریخ و زمان دستگاه را از طریق نرم افزار تغییر داد ؟

جهت تنظیم تاریخ و زمان دستگاه می بایست:

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه "تاریخ و زمان ترمینال ها " را انتخاب نمائید.

3. دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. تاریخ و زمان را تنظیم نمائید.

5. ارسال تاریخ و زمان را انتخاب نمائید.

6. دکمه "اجرا" را کلیک نمائید.

1018. خطای "sentinel key not found" در هنگام اجرای برنامه چیست ؟

یکی از حالت  های زیر محتمل است:

1. پنجره Device Manager را باز کنید و مطمئن شوید که قفل سخت افزاری را شناسایی کرده است.

2. اتصال فیزیکی را چک و بررسی نمائید که آیا  قفل از پورت usb جدا شده است ؟

3. بررسی باز بودن پورت 7001

4. Firewall چک گردد.

4018. با وجود اتمام تایم ناهار چرا امکان صدور فیش غذا وجود دارد؟

            جهت رفع مشکل بالا می بایست:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید 

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات کنترل تردد " را انتخاب و گزینه " قطع ارتباط در زمان خارج از محدوده" را تیک نمایید.

6018. چگونه از طریق نرم افزار امین می توان از ثبت تردد توسط پرسنل اطمینان حاصل پیدا کرد ؟

جهت اطمینان از ثبت تردد ها می بایست :

1. منوی جمع آوری و بازیابی ترددها را کلیک نمائید.

2. گزینه "بازیابی ترددها از دستگاه" را کلیک نمائید.

3. در پنجره پیش رو دستگاه و تاریخ  و نوع رویداد مد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه " بازیابی" را کلیک نمائید.

3018. نحوه تعریف انواع استخدام به چه صورت است ؟

جهت تعریف انواع استخدام می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی انواع استخدام" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. فیلد کد( اجباری نیست) و عنوان استخدام را وارد نمائید و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

3019.  نحوه ویرایش انواع استخدام به چه صورت است ؟

جهت ویرایش انواع استخدام می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه " معرفی انواع استخدام " را انتخاب نمائید.

3. از لیست انواع استخدام، گزینه مورد نظر را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در نهایت دکمه ثبت را ذخیره نمائید.