سوالات متداول

72 از 191

3065. نحوه انتقال گروهی مانده مرخصی به چه صورت است ؟

جهت انتقال مانده مرخصی به صورت گروهی می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را انتخاب  نمایید.

2. گزینه "مانده مرخصی" را کلیک نمایید.

3. اگر می خواهید مانده مرخصی همه پرسنل را انتقال دهید بدون جستجوی پرسنل مورد نظر روی گزینه "انتقال مانده مرخصی" کلیک نمایید ( ولی اگر پرسنل خاصی مورد نظر باشد جستجو نمایید ).

4. گزینه "انتقال مانده مرخصی" را انتخاب و در فرم باز شده از چه سالی به چه سالی باید انتقال پیدا کند را وارد نمایید.

5. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3066. فرم کنترل تردد به چه منظور ایجاد گردیده است ؟

گاهی نیاز است که ورود و خروج پرسنل بصورت دستی ثبت گردد یا در مواقعی که پرسنل تردد اضافی و اشتباهی ثبت نموده اند نیاز می باشد پاک گردد ، در این مواقع  از فرم کنترل تردد استفاده می گردد.

3067. نحوه حذف تردد در فرم کنترل تردد به چه صورت است ؟

جهت حذف تردد می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را انتخاب نمائید.

2. گزینه " کنترل تردد " را کلیک نمائید.

3. پرسنل مورد نظر را از قسمت جستجو انتخاب نمایید.

4. ماه مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. دکمه نمایش را کلیک نمایید.

6. از پنجره باز شده روز مورد نظر را انتخاب کرده و علامت + را کلیک نمایید.

7. تیک تردد مورد نظر را جهت حذف تیک زده و از پنل بالا دکمه حذف را کلیک نمائید.

3068. نحوه ایجاد تردد در فرم کنترل تردد به چه صورت است ؟

جهت ایجاد تردد می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را انتخاب نمائید .

2. گزینه " کنترل تردد " را کلیک نمائید.

3. در پنل کنترل تردد شخص مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه جدید را کلیک نمایید.

5. برای ماه و روز مورد نظر شخص، زمان تردد را وارد و ثبت نمایید.

3069. عملیات اکسل  در فرم کنترل تردد به چه منظور تعریف شده و هدف از آن چیست ؟

گاهی نیاز است که برای چندین پرسنل  در روزهای مختلف ثبت تردد دستی انجام گیرد که در این صورت می توان ترددها را داخل اکسل ثبت نمود و از طریق فرم مخصوص  و با فرمت داده شده می توان به نرم افزار اطلس وارد کرد.

3070. نحوه محاسبات در فرم کنترل تردد به چه صورت است ؟

جهت محاسبات در فرم کنترل تردد می بایست :

1. پرسنل مورد نظر خود را جستجو نمایید.

2. ماه مورد نظر را انتخاب نمایید.

3. گزینه "نمایش" را کلیک نمایید.

4. روز مورد نظر جهت محاسبه کارکرد را انتخاب نموده و دکمه محاسبه را کلیک نمایید.

5. نتیجه در سمت چپ صفحه قابل نمایش می باشد.

3071. فرم نگهبانی به چه منظور در برنامه اطلس تعریف گردیده است ؟

در برخی سازمان ها نیاز است که تردد پرسنل حتما با نظارت نگهبانها صورت گیرد و جهت اجازه خروج به پرسنل می بایست به ترددها دسترسی داشته باشد و تنها قابلیت مشاهده وجود دارد.

3072. فیلتر های موجود در فرم نگهبانی شامل چه مواردی هستند ؟

می توان بر اساس شماره پرسنلی ، نام و نام خانوادگی، عنوان درخواست ، تاریخ درخواست و روزانه و ساعتی بودن درخواست را فیلتر نمایید.