سوالات متداول

56 از 191

3049. پیام های خصوصی در اطلس به چه منظور تعریف می شود ؟

جهت ارسال پیام از سمت مدیر سیستم ، مدیر و هر شخصی که دسترسی به این قسمت برایش امکان پذیر باشد به پرسنل مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

3050. فرم محاسبات در اطلس به چه منظور ایجاد گردیده است ؟

 با توجه به تغییراتی که در قسمت قوانین اعمال می نمائید و لازم است که نتیجه این تغییرات روی کارکرد پرسنل اعمال گردد از گزینه انجام محاسبات استفاده نمائید.

3051. نحوه محاسبه فردی و محاسبه گروهی به چه صورت است ؟

جهت انجام محاسبات می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه انجام محاسبات را انتخاب نمایید.

3. اگر گزینه انفرادی فعال باشد برای یک نفر با جستجوی پرسنل مورد نظر انجام می شود.

4. در صورت انتخاب گروهی ، برای همه پرسنل و یا با انتخاب گزینه جستجوی پیشرفته امکان انتخاب بخش خاصی، گروه کاری ،گروه قوانین یا نوع استخدام خاصی  فراهم می گردد.

5. بازه محاسبات را انتخاب نمائید.

6. گزینه "محاسبه" را کلیک نمائید.

3052. موارد قابل تغییردر تنظیمات کاربری شخصی چیست ؟

تنظیمات قابل تغییر در نرم افزار عبارت است از :

1. امکان تغییر پوسته نرم افزار یا همان تم برنامه وجود دارد.

2. امکان  تنظیم  نمایش تایم شیت (گزارش کارکرد ماهیانه) وجود دارد بصورتی که شبکه ای یا گرافیکی و یا پیش فرض(هم گرافیکی و شبکه ای) باشد.

3. همچنین  پنل های موجود در داشبورد را می توانید جابجا نمائید.  

3053. فرم  محدوده محاسبات به چه منظور ایجاد گردیده است ؟

نحوه محاسبه کارکرد در برخی سازمان ها روزهای مختلفی از ماه می باشد.

مثلا در سازمانی 21 هر ماه تا 20 ماه بعد کارکرد محاسبه می گردد که در این صورت می توان از این قسمت تنظیمات را انجام داد و طبق تنظیمات این قسمت تایم شیت نیز به فرم خاص نمایش داده می شود.

3054. نحوه تعریف محدوده  محاسبات مختلف به چه صورت است ؟

جهت تعیین محدوده محاسبات می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمائید.

2. گزینه " تعریف محدوده محاسبات" را انتخاب نمائید.

3. گزینه "جدید" را کلیک نمایید.

4. مفهوم مورد نظر را انتخاب و تیک می نمائیم.

5. از پنل پایین فرم، تنظیمات مرتبط با ماههای مورد نظر را انجام دهید ( این کار را می توان برای هر مفهوم  به صورت جداگانه و یا با انتخاب همه انجام دهید ).

6. در نهایت دکمه " تایید" را کلیک نمایید.

3055. فرم تنظیمات واسط کاربری به چه منظور تعریف گردیده است ؟

تنظیمات واسط کاربری جهت کنترل و محدودیت روی درخواستهای پرسنل ایجاد شده است.

3056. قوانین اجباری در هر دسته از تنظیمات واسط کاربری که باید حتما در دسته قانون فعال باشند چیست ؟

قوانین اجباری جهت بستن محاسبات می باشد.