سوالات متداول

40 از 191

3033. نحوه تعریف رتبه به چه صورت است ؟

جهت تعریف رتبه می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی رتبه" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. نام رتبه و توضیحات را وارد نمائید.

5. در نهایت دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

نکته: می توان پست های سازمانی را در رتبه درج نمائید.

3034. هدف از تعریف گروه جریان چیست ؟

به مراحلي كه يك درخواست (مرخصي و ماموريت و ...) از سمت پرسنل ايجاد و توسط مديران بررسي و تاييد و يا رد مي شود را جريان و به دسته بندی کردن جریان کاری ها گروه جریان می گویند.

3035. نحوه تعریف گروه جریان به چه صورت است ؟

جهت تعریف گروه جریان می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه "معرفی گروه جریان" را انتخاب نمائید.

3. دکمه جدید را انتخاب نمائید.

4. نام مورد نظر را جهت گروه جریان انتخاب نمائید.

5. در نهایت دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

6. منوی عملیات مجوز را کلیک نمائید.

7. گزینه "معرفی جریان های کاری" را انتخاب نمائید.

8. جریان های کاری قابل مشاهده هستند.

3036. نحوه تعریف محل های ماموریت چگونه است ؟

جهت تعریف محل های ماموریت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی محل های ماموریت" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. کد(اختیاری) و محل ماموریت را وارد نمائید.

5. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

3037. منظور از ایستگاه کنترل چیست ونحوه تعریف آن چیست ؟

درب هایی که روی دستگاه تعریف شده و تردد اصلی از طریق آن ها صورت می گیرد.

3038. منظور از قوانین واسط کاربری چیست و چه تفاوتی با قوانین دارد ؟

قوانین واسط کاربری دسته ای از قوانین که موجب اعمال محدودیت بر روی درخواست های پرسنل است و فرق آن با قوانین در محاسبات سیستم می باشد، قوانین واسط کاربری در نتیجه محاسبات بی تاثیر است.

3039. هدف ا ز تعریف نقش در اطلس چیست ؟

تخصیص دسترسی های مختلف به کاربران یا اپراتورهای سیستم و در کل تمام افرادی که ازاطلس بهره برداری می کنند.

3040. نحوه تخصیص اضافه نمودن و یا کم نمودن دسترسی به نقش چگونه است ؟

جهت تغییر دسترسی به نقشها می بایست : 

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی نقش" را انتخاب نمایید.

3. از پنل سمت چپ نقش مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. گزینه " سطوح دسترسی واسط کاربری" را کلیک نمایید.

5. از فرم باز شده  آیتم هایی را که می خواهید به نقش مورد نظر اختصاص بدهید فعال نموده و گزینه ثبت را کلیک نمایید.