سوالات متداول

32 از 191

3025. قوانین پیش فرض موجود در هر دسته قانون چیست ؟

قوانین پیش فرض عبارتند از :

1. قوانین کاری شامل 2002، 2004و2017 .

2. قوانین غیبت شامل 5009. 

3. قوانین مرخصی شامل 3013،3012و3017 .

4. قوانین متفرقه شامل 1016 و 1017.

3026. نحوه تعریف پارامترهای یک قانون به چه صورت است ؟

قوانینی که آیکون آبی دارند پارامتر پذیرند.

جهت تنظیم پارامترها می بایست :

1. گروه قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

2. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

3. از پنجره قانون، قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه " تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمائید.

5. محدوده تاریخ مورد نظر را با زدن دکمه جدید تعریف نمائید و در نهایت ذخیره فرمائید.

6. بازه تاریخ را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

7. بسته به قانونی که انتخاب نمودید بازه زمانی و مقدار پارامتر را مشخص نمائید.

8. در نهایت دکمه "ذخیره" را کلیک نمائید.

3027. نحوه گرفتن کپی از قانون به چه صورت است ؟

جهت تهیه کپی از یک قانون می بایست :

1. معرفی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمائید.

3. از پنل گروه قوانین ، قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه "رونوشت" را کلیک نمائید.

5. کپی از قانون انتخاب شده ایجاد می گردد.

6. می توانید کپی از قانون را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

7. در فرم باز شده می توانید نام جدیدی برای قانون انتخاب نمائید و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید. 

3028. نحوه تخصیص بودجه مرخصی سالانه به گروه قانون چگونه است ؟

جهت تخصیص بودجه مرخصی می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه "بودجه بندی مرخصی" را کلیک نمائید.

5. در فرم ظاهر شده  به دو روش می توانید مرخصی را تخصیص دهید.

6. با انتخاب "بودجه بندی سال" می توانید بودجه مربوط به کل سال را به ماه و روز وارد نمائید.

7. انتخاب "حالت خاص" در مواردی است که شما تمایل به تخصیص بودجه هر ماه به صورت جداگانه می باشید.

3029. بازه شیفت چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

بازه شیفت نوع شیفت مورد نظر را تعیین می کند و جهت انتساب به شیفت استفاده می گردد.

3030. نحوه تعریف شیفت به چه صورت است ؟

جهت تعریف شیفت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. آیتم های خواسته شده را پر نمائید(کد شیفت اختیاری می باشد و انتخاب رنگ به شیفت از اهمیت بالایی برخوردار است).

5. در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

6. شیفت را انتخاب نمائید و دکمه "جدید" در پایین فرم را کلیک نمائید.

7. نیاز است نوع بازه شیفت و مدت زمان شیفت را در قالب "از" و"تا" تنظیم نمائید.

8. در نهایت دکمه "ذخیره" را کلیک نمائید.

نکته: تلرانس جهت تعیین بازه زمانی تعویض شیفت کاربرد دارد.

3031. پیش کارت چیست و چه کاربردی دارد ؟

انواع درخواست ها، پیش کارت نام دارد و در ثبت درخواست ها معرفی پیش کارت های فعال کاربرد دارد. 

3032. نحوه فعال سازی پیش کارت و سطوح دسترسی آن به چه صورت است ؟

جهت فعال سازی و تخصیص دسترسی به پیش کارت ها می بایست :

1. معرفی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پیش کارت" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در "جزئیات پیش کارت" گزینه فعال و مجوز را تیک نمائید.

5. پس از اتمام تنظیم آیتم ها دکمه "ذخیره" را کلیک نمائید.

6. پیش کارت مورد نظر را انتخاب نمائید.

7. دکمه "سطوح دسترسی پیش کارت" را کلیک نمائید.

8. در فرم باز شده نقش هایی که قرار است آن پیش کارت به آن منتسب گردد انتخاب  و در نهایت ثبت نمائید.