سوالات متداول

24 از 191

3017. خطای لایسنس در چه منوهایی ایجاد مشکل می نماید ؟

چنانچه خطای لایسنس رخ دهد در فرم تایم شیت و نمایش معرفی پرسنل "خطا در عملیات" مشاهده می نمائید.

3018. نحوه تعریف انواع استخدام به چه صورت است ؟

جهت تعریف انواع استخدام می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی انواع استخدام" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. فیلد کد( اجباری نیست) و عنوان استخدام را وارد نمائید و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

3019.  نحوه ویرایش انواع استخدام به چه صورت است ؟

جهت ویرایش انواع استخدام می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه " معرفی انواع استخدام " را انتخاب نمائید.

3. از لیست انواع استخدام، گزینه مورد نظر را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در نهایت دکمه ثبت را ذخیره نمائید.

3020. نحوه تعریف انواع شرکت و هدف از ایجاد آن چیست ؟

هدف از تعریف شرکت جهت استفاده در گزارشات می باشد.

در صورت تعریف در گزارش، اسم شرکت در بالای گزارشگیری درج می گردد.

نحوه تعریف شرکت به صورت زیر می باشد :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شرکت ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. اطلاعات مربوط به شرکت را وارد نمائید و در نهایت دکمه "ذخیره" را انتخاب نمائید.

3021. نحوه تعریف بخش به چه صورت است ؟

جهت تعریف بخش جدید می بایست:

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی بخش ها" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید " را کلیک نمائید.

4. کد بخش(اجباری نیست) و نام بخش را وارد نمائید.

5. در نهایت دکمه "ذخیره" را وارد نمائید.

نکته: در صورت تعریف زیر بخش می بایست ابتدا بخش مورد نظر را انتخاب نمائید وسپس مراحل 3 به بعد را اجرا نمائید.

3022. پیغام عدم حذف بخش چه زمان رویت می گردد ؟

در صورتی که پرسنلی به آن بخش انتساب داده باشید امکان حذف آن وجود ندارد.

3023. چرا در فرم پست، نام و نام خانوادگی را  نمی توان انتساب داد با وجود  آن آیتم ها ؟

فرم "معرفی پست های سازمانی" جهت تعریف پست جدید در سازمان و نیز جهت مشاهده اشخاص منتسب به پست های قبلی می باشد.

نکته : جهت انتساب پستی به فردی می بایست این کار را از طریق فرم معرفی پرسنل انجام دهید.

3024. نحوه تعریف قانون به چه صورت است ؟

جهت تعریف قانون می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "گروه قوانین" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده نام گروه قانون را تعیین نمائید و در نهایت "ثبت" را کلیک نمائید.

نکته: به صورت پیش فرض یک سری قوانین جهت هر گروه قانون وجود دارد.