سوالات متداول

104 از 191

3097. گروه دسترسی پیش کارت چیست ؟

گاهی نیازاست درخواست ها را یک مدیر و برخی درخواست ها را مدیر دیگری تایید کند ، یا  درخواست هایی تاییدش دو مدیره یا تک مدیره است که می توان با تفکیک پیش کارت ها دسترسی ها را مدیریت کرد.

3098. نحوه ایجاد گروه دسترسی به پیش کارت چیست ؟

جهت ایجاد گروه دسترسی می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه ی "معرفی پیش کارت ها" را کلیک نمائید.

3. پیش کارت مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه ی" سطوح دسترسی پیش کارت " را  کلیک نمائید.

5. از پنجره باز شده به نقش مورد نظر دسترسی داده و گزینه ی ثبت را کلیک نمایید.

3099. تفاوت تخصیص پست به جریان کار با  تخصیص پرسنل به جریان کار چیست ؟

زمانی که پست را به جریان کاری اختصاص دهید بعد از تغییر مدیریت و تخصیص پست به شخص دیگر، نیازی به ویرایش جریان کاری نمی باشد و کافی است در قسمت ویرایش پرسنل پست شخص را عوض کنید ولی اگر پرسنل را اختصاص دهید باید بعد از تغییرات حتما جریان کار را ویرایش کنید که زمان بر بوده و احتمال خطا بیشتر است.

3100. تیک جریان اصلی در جریان کار چه کاربردی دارد ؟

وجود تیک یعنی درخواستهای داخل این جریان کاری در چرخه تایید قرار می گیرد ودر خواست ها قابل مشاهده برای مدیران آن جریان کاری است.

3101. نحوه فعال و یا عدم فعال نمودن جریان کار چگونه است ؟

جهت فعال یا عدم فعال نمودن جریانکار می بایست :

1. منوی مجوز عملیات را انتخاب نمائید.

2. گزینه "جزئیات جریان کاری" را کلیک نمائید.

3. جریان کاری مورد نظر را  انتخاب نمایید.

4. گزینه  ویرایش را کلیک نمایید.

5. بخش مورد نظر را انتخاب و به پنل سمت چپ انتقال و گزینه "جریان کار "را کلیک نمایید.

6. در فرم باز شده تیک فعال یا غیرفعال را بزنید و ثبت نمائید.

3102. جزئیات جریان کار چه کاربردی دارد ؟

با استفاده از جزئیات جریان اطلاعات کاملی از جریان کاری به دست می آید.

به طور مثال : پرسنل، مدیر و اپراتور تحت آن جریان کاری نمایش داده می شود و  پرسنل  یک جریان تحت مدیریت چه مدیرانی هستند .

3103. ایتم های موجود در جستجوی جزئیات جریان کار چه هستند ؟

این آیتم ها عبارت اند از :

جریان کاری ، اپراتور ، پرسنل ، مدیر ، مدیرجانشین.

3104. اطلاعات موجود در صفحه مشاهده مدیران شامل چه مواردی است ؟

شامل مدیران جریان کاری فعال است، زمانی که علامت "+"  سمت راست ردیف مورد نظر را کلیک نمائید می توان اطلاعات  آن جریان کاری را در سیستم مشاهده کرد، که جزء جریان اصلی است یا خیر و شامل چه پیشکارت هایی و چه تعداد پرسنل در آن جریان کاری است.