سوالات متداول

80 از 191

3073. روش ثبت درخواست به چه صورت است ؟

جهت ثبت درخواست می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را انتخاب  نمایید.

2. گزینه درخواست های ثبت شده را کلیک نمایید.

3. از فرم باز شده گرینه درج را کلیک نمایید.

4. بر اساس نوع درخواست روزانه و ساعتی و.. بودن روی تب مورد نظر کلیک نمایید.

5. از قسمت نوع درخواست ، درخواست خود را انتخاب نمایید.

6. تاریخ یا بازه تاریخی مورد نظر را انتخاب نمایید.

7. اگر توضیحی مد نظر بود در قسمت توضیحات قید فرمایید.

8. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

3074. درخواست به وسیله اپراتور چیست و چگونه قابلیت این مورد فعال می گردد ؟

اگر شخصی  در سازمان به هر دلیلی دسترسی به سیستم نداشته باشد و یا به هر دلیل سازمانی، نیاز است که شخص خاصی  بنام اپراتور در نظر گرفته  شود تا درخواستهای سایر پرسنل را وارد سیستم کند از گزینه درخواست بوسیله اپراتور استفاده می شود.

3075. مجوز بوسیله اپرتور چیست و هدف از ایجاد آن چه بوده است ؟

اگر نیاز باشد اپراتور مجموعه از طرف پرسنل درخواستی بزنند که بدون تایید این درخواست مستقبم در تایم شیت بنشیند از این آیتم استفاده می شود.

3076. گزینه لغو درخواست در درخواست های ثبت شده به چه منظور قرار داده شده است ؟

در پاره ای موارد پرسنل از ثبت درخواست خود پشیمان یا دچار اشتباه شده اند که در این صورت با استفاده از این قابلیت امکان لغو درخواست توسط شخص وجود دارد.

نکته : لغو درخواست زمانی کاربرد دارد که درخواستی در جریان کاری قرار گرفته باشد.

3077. آیا در فرم درخواست های ثبت شده فیلتر وجود دارد و شامل چه ایتم هایی می باشد ؟

بله امکان فیلتر وجود دارد و شامل درخواست های تائید شده، درخواست های منتظر تائید، درخواست های رد شده، درخواست های لغو شده، درخواست های حذف شده و درخواست های تاریخ مد نظری می باشد.

3078. حذف درخواست در درخواست ثبت شده به چه منظور است و تا چه زمان قابلیت حذف درخواست موجود است ؟

در مواردی که پرسنل از ثبت درخواست خود پشیمان یا دچار اشتباه  شده اند این قابلیت وجود دارد که شخص درخواست خود را حذف نماید و تا زمانی امکان انجام این کار وجود دارد که درخواست وارد جریان کاری نگردیده است و رد یا تاییدی روی آن صورت نگرفته است.

3079. منظور از پیشینه در کارتابل چیست ؟

با انتخاب درخواست و کلیک روی این گزینه  مشخص می گردد که چه زمانی آخرین بار درخواستی از این نوع داشته و به چه مدتی بوده است.

3080. فیلترموجود در کارتابل شامل چه مواردی است ؟

می توان روی روزانه یا ساعتی بودن درخواست، تاریخ مورد نظر، شماره پرسنلی، نام و نام خانوادگی، درخواست کننده، صادر کننده و عنوان درخواست فیلتر انجام داد.