سوالات متداول

48 از 79

1041. آیا می توان جهت گزارش گیری برای فیلدها شرط قرار داد ؟ 

بله ، نرم افزار این قابلیت را در  گزارشهای طراحی شده فراهم آورده است. برای این منظور می بایست :

1. منوی گزارش گیری را کلیک نمائید.

2. منوی گزارش طراحی شده را انتخاب نمائید.

3. نوع گزارش را انتخاب نمائید.

4. روی دکمه "تعیین شروط" کلیک نمائید.

5. در پنجره باز شده برای فیلدهای مورد نظر از پنل سمت راست" مقادیر کمتر از" و "بیشتر از" را تنظیم نمائید.

1042. جهت عدم نمایش اطلاعات مربوط به پرسنل خاص به هنگام گزارش گیری چه باید کرد ؟

جهت انجام این کار می بایست:

1. منوی اطلاعت پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پرسنل " را انتخاب نمائید.

3. شخص مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه "اصلاح" را کلیک نمائید.

5. تیک فعال را بردارید و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1043. به چه نحوی می توان برای روزها و یا ماه هایی که شخص غیبت داشته یا مرخصی بدون حقوق داشته است بودجه مرخصی اختصاص نداد ؟

جهت انجام این کار می بایست :

1. از منوی اطلاعات پایه، گزینه معرفی پرسنل، پرسنل مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

2. ببینید شخص به کدام گروه قانون تعلق دارد.

3. از منوی اطلاعات پایه ، گزینه معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

4. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

5. گزینه قوانین مرخصی را کلیک نمائید.

6. گزینه "بابت هر غیبت روزانه به اندازه .... از ذخیره مرخصی استحقاقی کسر شود" را پارامتر دهی نمائید.

7. همچنین می توانید گزینه " بابت هر مرخصی روزانه بی حقوق به اندازه .... از ذخیره مرخصی استحقاقی کسر شود" را نیز پارامتردهی کنید.

 

1044. جهت تغییر ساعت کاری در برخی از روزهای سال چه باید کرد ؟

جهت تغییر ساعت کاری روز مورد نظر می بایست :

1. منوی اطلاعت پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت ها "را انتخاب نمائید.

3. یک شیفت جدید متناسب با آن ساعت کاری تعریف نمائید.

4. پس از ثبت گزینه معرفی و برنامه ریزی گروه های کاری را انتخاب نمائید.

5. گروه کاری شخص مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

6. روز یا روزهای مورد نظر را انتخاب نمائید و از انتهای صفحه و از قسمت شیفت ، شیفتی را که تعریف نمودید را به آن روز انتساب دهید.

7. دکمه ثبت را کلیک نمائید. 

1045. چگونه می توان ساعت کاری متفاوتی در ماه مبارک رمضان تعریف کرد ؟

برای تعریف ساعات کاری متفاوت در ماه مبارک رمضان می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت ها" را انتخاب نمائید.

3. شیفت جدیدی با نام ماه رمضان  تعریف و بازه مورد نظر را  وارد و ثبت  نمائید.

4. گزینه "معرفی و برنامه ریزی گروه کاری" را کلیک نمائید.

5. گروه کاری شخص مورد نظر را انتخاب و ویرایش را کلیک نمائید.

6. روزهای مربوط به ماه مبارک رمضان را انتخاب نمائید و شیفت ماه رمضان را به آن انتساب دهید و در نهایت ثبت نمائید.

1046. نحوه جابجایی شیفت دو نفر به چه صورت است ؟

جهت جابجایی شیفت دو نفر با هم می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "شیفت های استثنا" را انتخاب نمائید.

3. دکمه جابجایی دو نفر را کلیک نمائید.

4. پرسنل مورد نظر و شیفت هر یک  را در پنل پایین انتخاب نمائید.

5. در نهایت تاریخ را مشخص و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1047. اهمیت تعریف دقیق نقش ها و زیر نقش ها چیست و کاربرد آن کجاست ؟

جهت نمایش گزارش گیری های صحیح از واحدهای مختلف و همچنین تخصیص دسترسی به مدیران در وب کلاک نیازمند چیدمان صحیح بخش ها و زیر بخش ها می باشید.

1048. نحوه تعریف نوبت کاری چگونه است ؟

جهت تعریف نوبت کاری می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت ها" را انتخاب نمائید.

3. شیفت مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. تب سایر مشخصات را انتخاب نمائید.

5. نوع نوبت کاری را از لیست باازشو انتخاب و دکمه ثبت را کلیک نمائید.