سوالات متداول

40 از 79

1033. آیا می توان برای هر ماه تعداد روزهای مرخصی را مشخص کرد ؟

جهت تخصیص بودجه مرخصی به هر ماه می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح  را کلیک نمائید.

4. قوانین مرخصی را انتخاب نمائید.

5. مرخصی به شکل خاص را انتخاب نمائید.

6. تیک نمایش را زده  و با نمایش جدول می توان برای هر ماه بودجه مورد نظر را وارد و ثبت نمائید.

1034. چگونه می توان قوانین شناوری را تعریف کرد ؟

جهت تعریف قوانین شناوری می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه معرفی قوانین را کلیک نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. قوانین متفرقه را انتخاب نمائید.

5. آیتم های پنجم تا نهم را پارامتردهی و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1035. جهت تغییر شیفت کاری روزی از هفته چه باید کرد ؟ 

جهت تغییر شیفت یک روز از هفته می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "شیفت استثناء" را انتخاب نمائید.

3. دکمه شیفت جدید را کلیک نمائید.

4. پارامتر دهی به طور مناسب صورت گیرد و دکمه  ثبت را کلیک نمائید.

1036. برای مدیرانی که ورود و خروج ثبت نمیکنند ، چگونه میتوان تردد اتوماتیک ثبت کرد ؟

جهت ثبت تردد اتوماتیک برای مدیران می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب  و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

3. قوانین متفرقه را انتخاب نمائید.

4. گزینه "کارت ورود و خروج به طور اتوماتیک توسط سیستم در نظر گرفته شود" را فعال و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1037. ساعت دستگاه عقب مانده و ترددها اشتباه ثبت شده است. چگونه میتوان اصلاح کرد ؟

جهت رفع مشکل می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمائید.

2. گزینه "تغییر ورود و خروج های یک ترمینال" را انتخاب نمائید.

3. پارامترهای مربوطه را به درستی وارد نمائید.

1038. نرم افزار چرا هنگام اجرا خطای(C:\PDOXUSRS.NET) را نشان میدهد ؟

خطای زیر به دلیل سطوح دسترسی ها ایجاد می گردد. برای رفع این مشکل می بایست :

1. روی درایو c رایت کلیک نمائید.

2. تب security را انتخاب نمائید.

3. در این قسمت دسترسی everyone را تخصیص دهید.

1039. به چه نحوی می توان با حفظ قوانین قبلی پرسنل، قوانین جدیدی را از تاریخ خاص به شخص اختصاص داد ؟

جهت انتساب قانون جدید به شخص می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین متفرقه را انتخاب نمائید.

5. آیتم ازتاریخ .... تا تاریخ ..... قانون جایگزین را انتخاب و ثبت نمائید.

1040. آیا می توان گزارشی با فیلدهای دلخواه طراحی کرد ؟

بله ، امکان طراحی گزارش دلخواه در نرم افزار وجود دارد و برای پیاده سازی آن می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه " طراحی گزارش" را انتخاب  نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. نامی را برای گزارش انتخاب نمائید.

5. فیلدهای مد نظر را از پنل سمت راست انتخاب نمائید.

6. دکمه "ثبت " را کلیک نمائید.

7. منوی "گزارش گیری" را کلیک نمائید.

8. گزینه "گزارش های طراحی شده" را انتخاب نمائید.

9. لیست بازشو نوع گزارش را باز کرده و گزارش مد نظر را  انتخاب نمائید.

10. با پر کردن فیلدهای مورد نظر، دکمه گزارش را کلیک نمائید.