سوالات متداول

24 از 79

1017. چگونه میتوان تاریخ و زمان دستگاه را از طریق نرم افزار تغییر داد ؟

جهت تنظیم تاریخ و زمان دستگاه می بایست:

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه "تاریخ و زمان ترمینال ها " را انتخاب نمائید.

3. دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. تاریخ و زمان را تنظیم نمائید.

5. ارسال تاریخ و زمان را انتخاب نمائید.

6. دکمه "اجرا" را کلیک نمائید.

1018. خطای "sentinel key not found" در هنگام اجرای برنامه چیست ؟

یکی از حالت  های زیر محتمل است:

1. پنجره Device Manager را باز کنید و مطمئن شوید که قفل سخت افزاری را شناسایی کرده است.

2. اتصال فیزیکی را چک و بررسی نمائید که آیا  قفل از پورت usb جدا شده است ؟

3. بررسی باز بودن پورت 7001

4. Firewall چک گردد.

1019. دلیل نمایش پیام " پرینتر در حالت Defult نیست" در وقت گزارشگیری چیست ؟

پرینتر تعریف شده در ویندوز بایست به صورت set as defult  در ویندور تنظیم شود.

1020. چرا در زمان جمع آوری اطلاعات از دستگاه ، نرم افزار هنگ می کند ؟

موارد زیر احتمال دارد:

1. ارتباط نرم افزار با دستگاه قطع شده است.

2. حجم ترافیک packet های درون شبکه زیاد است. 

1021. خطای "division by zero" در زمان ثبت درخواست های مرخصی و ماموریت ناشی از چیست ؟

قوانین مرخصی و ماموریت را بررسی فرمائید؛ یکی از پارامترها مقدار صفر دارد.

1022. نحوه انتقال مانده مرخصی از سال قبل به سال جاری چگونه است ؟

جهت انتقال مانده مرخصی می بایست:

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش مانده مرخصی سالانه استحقاقی " را انتخاب نمائید.

3. بعد از انتخاب فیلدها و فیلترها می بایست گزینه "انتقال مانده مرخصی به سال بعد" فعال گردد.

1023. دلیل ثبت مرخصی منفی در گزارش علیرغم  افزایش مرخصی چه می باشد ؟

انجام محاسبات انجام گیرد و قوانین مربوط به مرخصی چک گردد.

1024. در کدام قانون نحوه جبران تاخیر اول وقت با اضافه کار بیان شده است ؟

جهت جبران تاخیر اول وقت با اضافه کار می بایست:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه "اصلاح" را کلیک نمائید.

5. قوانین متفرقه را کلیک نمائید.

6. گزینه"روزانه تا .....تاخیر اول وقت با اضافه کار آخر وقت جبران شود" پارامتردهی نمائید.