سوالات متداول

16 از 79

1009. نحوه نصب نرم افزار کلاک روی کلاینت ها به چه صورت است ؟

 از مسیر نرم افزار نصب شده بر روی  سرور یک کپی تهیه نمائید و روی کلاینت paste نمائید و فایل XML Maker را کلیک  نمائید  و در فایل باز شده  IP ,Port  مربوط به سرور را تنظیم نمائید.

1010. جهت عدم نمایش غیبت روزانه برای روزی که تعطیل رسمی بوده است چه باید کرد ؟

جهت تعطیل رسمی کردن روز مد نظر طی دو مرحله  می بایست :

مرحله اول :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه " تعطیلات رسمی " را انتخاب نمائید.

3. روز مد نظر را انتخاب و دکمه تعطیل رسمی را کلیک کنید و بعد ثبت نمائید.

مرحله دوم :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی و برنامه ریزی گروه های کاری" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

5. آن روز را از حالت شیفت خارج نمائید( روز را انتخاب و از قسمت شیفت :استراحت شیفت را انتخاب نمائید.)

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1011. جهت تعطیل نمودن یک روز چه  باید کرد ؟

جهت تعطیل نمودن یک روز می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه " تعطیلات رسمی " را انتخاب نمائید.

3. روز مد نظر را انتخاب و دکمه تعطیل رسمی را کلیک کنید و بعد ثبت نمائید.

1012. نحوه تعریف یک کاربر با دسترسی محدود چگونه است ؟

جهت تعیین دسترسی برای یک کاربر در دو مرحله می بایست:

مرحله اول:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تعریف سطح دسترسی" را انتخاب نمائید.

3. دکمه" جدید " را کلیک نمائید.

4. نامی برای سطح مورد نظر انتخاب و دسترسی های لازم را اختصاص دهید و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

مرحله دوم:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تعریف کاربران" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده سطح دسترسی مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه جدید را کلیک نمائید.

4. فیلدها را مقدار دهی  و تنظیمات نمائید.

5. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1013. علت عدم محاسبه اضافه کار چیست ؟

لازم است قوانین اضافه کاری مرتبط با گروه کاری آن پرسنل بررسی گردد.

1014. اضافه کار اول وقت به چه معناست ؟ 

حضور در محل کار قبل از شروع شیفت را اضافه کار اول وقت گویند که مدت زمان آن در سازمان های مختلف، متفاوت می باشد.

1015. اضافه کار آخر وقت به چه معناست ؟ 

حضور در محل کار بعد ازاتمام زمان شیفت را اضافه کار بعد وقت گویند که مدت زمان آن در سازمان های مختلف، متفاوت می باشد.

1016. تاخیر و تعجیل چیست ؟

حضور در محل کار بعد از شروع زمان شیفت را  تاخیر گویند که موجب کسر کار می گردد .

ترک محل کار قبل از اتمام زمان شییفت را تعجیل گویند که موجب کسر کار می گردد