سوالات متداول

64 از 82

6057. آیا امکان تغییر آی پی دستگاه از طریق نرم افزار امین وجود دارد ؟

جهت تغییر آی پی دستگاه از طریق نرم افزار می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب "شبکه" را کلیک نمائید.

4. آی پی مورد نظر را وارد  و دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

6058. جهت نمایش  رویدادهای حضور و غیاب منحصرا در منوی نظارت نرم افزار امین چه باید کرد ؟ 

1. گزینه " بازیابی ترددها از بانک اطلاعاتی امین" را دابل کلیک نمائید.

2. در پنل سمت چپ ، نوع رویدادها را روی "رویداد های حضور و غیاب " کلیک نمائید.

6059. چگونه از طریق نرم افزار امین برای پرسنل کارت تعریف نماییم ؟

 جهت تعریف کارت برای پرسنل از نرم افزار می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب کارت را کلیک نمائید.

4. دستگاه مورد نظر را انتخاب و اطلاعات مربوط به کارت را وارد و دکمه اسکن را کلیک نمائید.

5. دکمه ذخیره تغییرات را کلیک نمائید.

6060. چگونه دسترسی نمایش جهت  نگهبانان در نرم افزار امین ایجاد نماییم ؟

جهت ایجاد دسترسی برای نگهبانان در نرم افزار امین می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه سطوح دسترسی و اپراتور را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب گروههای دسترسی را کلیک نمائید.

4. دکمه جدید را کلیک نمائید وگروه جدید را تعریف نمائید.

5. در پنل لیست دسترسی ها تیک مشاهده صفحه نظارت را انتخاب نمائید.

6. ذخیره تغییرات را کلیک نمائید.

7. اپراتورهای سیستم را کلیک نمائید.

8. دکمه جدید را کلیک نمائید.

9. اپراتور مورد نظر را با دسترسی فوق ایجاد نمائید

6061. چرا در تست ارتباط نرم افزار امین با اطلس با خطا مواجه می شوید ؟

موارد زیر را  بررسی نمائید.

1. Atlas Collect service را بررسی نمائید.

2. نرم افزار اطلس دچار مشکل شده باشد.

6062. چرا در تست ارتباط نرم افزار امین با کلاک با خطا مواجه می شوید ؟

جهت بررسی مشکل بوجود آمده می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. تنظیمات نرم افزار های مقصد را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. بررسی کنید اطلاعات مربوط به سرویس دهنده ، نام بانک ، نام کاربری وکلمه عبور به درستی مقدار دهی شده باشد.

4. بررسی نمائید آیا سرویس SQL به درستی اجرا شده است.

6063. چرا در تست ارتباط نرم افزار کلاک 4 و 1/5 دچار خطا شده اید ؟

در منوی تنظیمات نرم افزار بررسی نمائیدکه فایل Clock.mdb به درستی آدرس دهی شده باشد.

6064. خطای محدودیت در تعریف پرسنل در نرم افزار امین به چه دلیل صورت می گیرد ؟

لایسنس فعلی نرم افزار دارای محدودیت می باشد و می بایست لایسنس جدید تهیه نمائید.