سوالات متداول

56 از 82

6049. نحوه تعریف اپراتور در نرم افزار امین چگونه است ؟

جهت تعریف اپراتور در نرم افزار امین می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه "سطوح دسترسی و اپراتور ها" را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب "اپراتورهای سیستم" با کلیک روی دکمه جدید کاربر جدید را با دسترسی های مد نظر تعریف نمائید.

6050. جهت اختصاص پسورد به اپراتور در نرم افزار امین چه اقداماتی باید انجام داد ؟

جهت تخصیص پسورد به اپراتور می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه "سطوح دسترسی و اپراتور " را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. اپراتور مد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

4. بازسازی کلمه عبور را انتخاب نمائید.

5. سوالی مبنی "آیا برای تغییر کلمه عبور به مقدار پیش فرض سیستم اطمینان دارید ؟" رویت می گردد و بله را کلیک نمائید.

6051. آیا ادمین نرم افزار امکان تغییر پسورد اپراتور را دارد ؟ چگونه

پسوورد را فقط می توان از طریق زیر به پسورد پیش فرض تغییر داد.

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه "سطوح دسترسی و اپراتورها" را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب اپراتورهای سیستم را کلیک نمائید.

4. اپراتور مد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

5. پسورد را به پیش فرض تغییر دهید.

6052. تفاوت جمع آوری ترددها در حالت سرور به دستگاه با دستگاه به سرور در چیست ؟

در حالت سرور به دستگاه به صورت مداوم سرور به دستگاه سرکشی می نماید و لاگ های دستگاه را جمع آوری می نماید در صورتی که در حالت دستگاه به سرور هرگاه خود دستگاه داده داشته باشد برای سرور ارسال می نماید و این روش به دلیل کاهش بار شبکه موثرتر می باشد.

6053. به چه نحوی می توان پسورد دستگاه را از نرم افزار امین حذف کرد ؟

در صورتی که این امکان برای دستگاه وجود داشته باشد مراحل زیر را اعمال نمائید :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

 

6054. آیا امکان حذف لاگ ها از روی دستگاه بواسطه نرم افزار امین وجود دارد ؟

جهت حذف لاگ ها از روی دستگاه با استفاده از نرم افزار امین می بایست :

1. منوی دستگاهها را انتخاب نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "حذف کلیه رخدادها " را انتخاب نمائید.

6055. جهت تغییر ساعات دستگاهها مطابق ساعات رسمی کشور  در فروردین و شهریورماه به صورت اتوماتیک در نرم افزار امین چه باید کرد ؟

جهت تغییر ساعت دستگاهها مطابق ساعات رسمی کشور می بایست :

1. منوی دستگاهها را انتخاب نمائید.

2. دستگاه ورود نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب تاریخ و زمان را کلیک نمائید.

4. تنظیمات Day Light Saving را انتخاب و گزینه ها را فعال و دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

6056. جهت همسان سازی ساعت دستگاهها با سرور چه اقدماتی در نرم افزار امین می توان انجام داد ؟

جهت همسان سازی ساعت دستگاهها با سرور از طریق نرم افزار امین می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب تاریخ و زمان را کلیک نمائید.

4. دکمه "دریافت ساعت سرور" را کلیک نمائید.

5. دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.