سوالات متداول

48 از 82

6041. خطای "عدم اتصال به سرویس دهنده" در لحظه ورود به نرم افزار امین از کجا ناشی می شود ؟

جهت رفع خطای بوجود آمده می بایست :

1. در قسمت سرویس دهنده آی پی سرور را چک نمائید.

2. بررسی نمائید سرویس امین Start باشد.

3. پورت مرتبط را چک نمائید.

6042. چرا انتقال ترددها از نرم افزار امین به اطلس صورت نمی گیرد ؟

جهت رفع مشکل بوجود آمده می بایست موارد ذیل چک گردد :

1. صحت نصب Atlas Collect service  را بررسی نمائید.

2. صحت تنظیمات Atlas Tools را بررسی نمائید.

3. در نرم افزار امین منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

4. گزینه "تنظیمات نرم افزار های مقصد" را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

5. نرم افزار اطلس را انتخاب شده باشد و تنظیمات لازم را انجام دهید.

6043. چرا انتقال از نرم افزار امین به کلاک صورت نمی گیردد ؟

جهت انتقال از نرم افزار امین به کلاک می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه " تنظیمات نرم افزار های مقصد " را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. نرم افزار کلاک 1.5 و 4 را بررسی نمائید و از صحت مسیر فایل اکسس داده شده اطمینان حاصل نمائید.

6044. جهت فعال کردن کلیدهای عملیاتی روی دستگاه چه تنظیماتی از طریق نرم افزار می توان انجام داد ؟

جهت فعال کردن کلیدهای عملیاتی روی دستگاه می بایست :

1. منوی دستگاهها را انتخاب نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب کلیدهای عملیاتی را کلیک و در لیست داده شده تمام کلیدهای دستگاه تیک فعال را داشته باشند.

4. تب تنظیمات جمع آوری را کلیک و در قسمت سایر تنظیمات "کلید عملیاتی اعمال شود" تیک داشته باشد..منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

5. گزینه "تنظیم کلیدهای عملیاتی و پیش کارت ها " را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

6. در جدول سمت چپ کلیدهای عملیاتی مربوط به دستگاه مورد نظر را انتخاب و فعال نمائید.

6045. به چه نحوی در نرم افزار امین می توان زمان جمع آوری ترددها از دستگاه را تنظیم کرد ؟

جهت تنظیم زمان جمع آوری ترددها از دستگاه می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه " تنظیمات مرکز جمع آوری سرور " را کلیک نمائید.

3. در پنل داده شده زمان داده شده برای سرویس اصلی و سایر سرویس های جمع آوری دستگاه های مرتبط را می توان تنظیم کرد.

6046. نحوه نصب نرم افزار امین روی کلاینت به چه صورت است ؟

جهت نصب نرم افزار امین روی کلاینت می بایست :

1. کپی از نرم افزار نصب شده روی سرور تهیه نمائید.

2. روی کلاینت Paste نمائید.

6047. دلیل اجرا نشدن نرم افزار امین روی کلاینت چیست ؟

دلیل رفع این مشکل می بایست :

پس از اجرای نرم افزار در پنجره باز شده قسمت سرویس دهنده، ادرس سرور و پورت را وارد نمائید ؛ همچنین سرویس جمع آوری را نیز بررسی نمائید.

6048. در نصب نرم افزار امین آیا نیاز به نصب sql می باشد ؟

از ویژگی های قابل توجه امین نصب نرم افزار با استفاده از Sqlite می باشد و این در صورتی است که تمایل به تغییر در دیتابیس ندارید.