سوالات متداول

16 از 82

6009. چگونه می توان کلیدهای عملیاتی دستگاه را از  نرم افزار امین فعال کرد ؟

جهت فعال نمودن کلیدهای عملیاتی دستگاه می بایست :

1. منوی تنظیمات را انتخاب نمائید.

2. گزینه "تنظیم کلیدهای عملیاتی و پیش کارت ها" را دابل کلیک نمائید.

3. مدل دستگاه و کلید عملیاتی مورد نظر را انتخاب و فعال نمائید.

4. منوی دستگاهها را انتخاب نمائید.

5. تب کلیدهای عملیاتی را کلیک نمائید.

6. حالت کلیدهای عملیاتی و آیتم های مد نظر را کلیک نمائید.

7. دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

8. تب "تنظیمات جمع آوری" از همین منو را کلیک نمائید.

9. در قسمت " سایر تنظیمات" تیک گزینه " کلید عملیاتی اعمال شود" را فعال نمائید.

10. در نهایت دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

6010. چگونه با استفاده از نرم افزار امین می توان ترددها را از طریق فلش تخلیه کرد ؟

جهت تخلیه ترددها با استفاده از فلش می بایست :

1. منوی جمع آوری و بازیابی ترددها را کلیک نمائید.

2. گزینه " بازیابی ترددها از فایل " را دابل کلیک نمائید.

3. دستگاه  مورد نظر را انتخاب و کد آن را وارد نمائید.

4. مسیر فایل را تعیین نمائید.

5. در نهایت دکمه "جستجو" را کلیک نمائید.

6011. به چه طریق می توان در نرم افزار امین پرسنل تعریف نمائیم ؟

جهت تعریف پرسنل در نرم افزار می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب "پرسنل" را کلیک نمائید.

3. گزینه "تعریف پرسنل جدید" را انتخاب نمائید.

4. اطلاعات مربوط به پرسنل را وارد نمائید.

5. دکمه " اعمال تغییرات " را کلیک نمائید.

6. تب " اثر انگشت" را کلیک نمائید.

7. دستگاه را انتخاب نمائید.

8. دکمه اسکن را در حالیکه پرسنل انگشت خود را روی سنسور قرار داده است کلیک می نمائیم.

9.پرسنل مد نظر را از پنل سمت راست انتخاب  و رایت کلیک نمائید.

10. گزینه " انتقال به دستگاه " را انتخاب نمائید.

11. در پنجره باز شده پرسنل انتخاب شده است و دستگاه را از پنل چپ انتخاب و دکمه " انتقال" را کلیک نمائید.

6012. آیا امکان انتقال کلی پرسنل از دستگاهی به دستگاه دیگر از طریق نرم افزار امین وجود دارد ؟ چگونه

بله ، امکان انتقال پرسنل از دستگاهی به دستگاه دیگر وجود دارد.

جهت تنظیم می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب "پرسنل" را کلیک نمائید.

3. گزینه " انتقال پرسنل به دستگاه " را انتخاب نمائید.

4. پرسنل و دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید.

5. دکمه "انتقال" را انتخاب نمائید.

6013. از چه طریقی در نرم افزار امین می توان اقدام به حذف پرسنل از دستگاه نمود ؟

جهت حذف پرسنل از دستگاه بواسطه نرم افزار می بایست :

1. نوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. تب پرسنل را کلیک و "مدیریت پرسنل در دستگاه" را انتخاب نمائید.

3. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

4. فرد مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه "حذف" را کلیک نمائید.

6014. آیا با حذف پرسنل از دستگاه از طریق نرم افزار امین ترددها هم حذف می گردند ؟ 

خیر، با حذف پرسنل از دستگاه از طریق نرم افزار ترددها حذف نمی گردد.

6015. چرا تعدادی ازپرسنل با رنگ زرد در نرم افزار امین مشخص شده اند ؟ 

نمونه اثر انگشت گرفته شده از پرسنل در دستگاه و نرم افزار یکسان می باشد.

6016. دلیل انتساب رنگ سبز به تعدادی از پرسنلی در نرم افزار امین چیست ؟ 

در صورتی که مشخصات پرسنل در دستگاه باشد ولی در بانک امین موجود نباشد به رنگ سبز نمایش داده میشود.