سوالات متداول

88 از 82

6081. آیا امکان اضافه نمودن عکس پرسنلی روی دستگاه برای پرسنل از طریق نرم افزار امین امکانپذیر است ؟

بله از قسمت اطلاعات اولیه پرسنل در منوی پرسنل می توان عکس را اضافه کرد و به دستگاه ارسال کرد.

6082. یوزر پیش فرض ورود به نرم افزار امین چیست ؟

یوزر پیش فرض ورود به نرم افزار Admin می باشد.