سوالات متداول

8 از 4

2501. نکاتی که در نصب کلاک لایت حائز اهمیت است چیست ؟

 هنگام نصب می بایست موارد زیر را مد نظر داشت :

1. نصب حتما می بایست Run as Administrator صورت گیرد.

2. اکانتی که روند نصب را انجام می دهد می بایست Permission Administrator داشته باشد.

2502. چه مواردی در استفاده از دستگاه های اسکنر اثر انگشت با کاربری حضور و غیاب باید رعایت شود؟

موارد زیر بایستی  لحاظ گردد:

1. سیستم تحت هیچ شرایطی Sleep نگردد.    

2. نباید hard disk به حالت off رود.     

3. همچنین usb half باید Disable باشد.

2503. در صورت عدم موفقیت در ثبت اثر انگشت در نرم افزار کلاک لایت چه مواردی باید بررسی و چک شود؟

 در صورت بروز چنین مشکلی  یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است:

1. احتمال خرابی  USB است.                      

2. فلدر کلاک لایت permission every one   ندارد.

2504.هنگ کردن نرم افزار کلاک لایت به هنگام ثبت اثر انگشت ناشی از چیست؟

  این مشکل ناشی از عدم لایسنس می باشد.با شرکت طرح و پردازش غدیر تماس حاصل فرمائید.