سوالات متداول

48 از 51

4042. چگونه می توان لیستی از افرادی که غذا رزرو کرده اند تهیه کرد ؟

جهت تنظیم گزارش می بایست :

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش پیش بینی آمار طبخ غذا" را انتخاب نمائید.

3. با تنظیم پارامترها روی آیتم "آمار رزروِ" فیلتر نمائید.

4043. چگونه می توان لیست (گزارش) افرادی که غذا رزرو نکرده اند تهیه کرد؟

جهت تهیه لیست مورد نظر می بایست:

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمئید.

2. گزینه "گزارش افرادی که غذا رزرو نکرده اند" را انتخاب نمائید.

3.  در فرم باز شده بازه تاریخ را مشخص نمائید و دکمه " تهیه گزارش" را کلیک نمائید.

4044. چگونه می توان از فیش هایی که به صورت  دستی ثبت شده اند گزارش تهیه کرد ؟

جهت تهیه گزارش مد نظر می بایست :

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه " گزارش آمار فیش های دستی و غیر دستی" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده بازه تاریخ مورد نظر را تنظیم و گزارش را تهیه نمائید.

 

4045. جهت نغییر پسورد کاربر نرم افزار رستوران چه باید کرد؟

جهت تغییر کلمه عبور می بایست:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تغییر کلمه عبور" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده ابتدا کلمه عبور قبلی را وارد و بعد کلمه عبور جدید را دوبار وارد نمایید.

4046. آیا امکان تعریف کاربر جدید با دسترسی خاص در نرم افزار رستوران وجود دارد؟

جهت تعریف کاربر جدید می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تعریف کاربر و سطح دسترسی" را انتخاب نمائید.

3. دکمه جدید را کلیک و اطلاعات را وارد نمائید.

4047. چگونه می توان برخی از اطلاعات مربوط به پرسنل را به صورت کلی و به یکباره تغییر داد؟

جهت اصلاح اطلاعات پرسنلی به صورت کلی یا جزئی می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "اصلاحات کلی پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده آیتم مورد نظر را تغییر و تایید نمائید.

4048. از چه روشی می توان اطلاعات پرسنلی را از نرم افزار Clock و Atlas به نرم افزار رستوران انتقال داد؟

جهت انتقال اطلاعات از بانک های اطلاعاتی کلاک و اطلس می بایست:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "بروزرسانی بانک اطلاعاتی از سیستم حضور و غیاب" را انتخاب نمائید.

3. تنظیمات مربوط به کانکشن دیتابیس حضور و غیاب را انجام و فیلدهای مورد نظر را انتخاب نمائید.

4049. به چه نحوی می توان تصویر پس زمینه نرم افزار را تغییر داد؟

جهت تغییر تصویر پس زمینه می بایست:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیمات برنامه رستوران" را انتخاب نمائید.

3. تب "تصویر پس زمینه صفحه اصلی" را انتخاب و دکمه" تایید" را کلیک نمائید.