سوالات متداول

32 از 51

4026. جهت متمایز نمودن شماره فیش وعده های سه گانه چه باید کرد؟

جهت انجام تنظیمات مورد نظر می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم محدوده زمانی وعده ها و رزرو غذایی" را انتخاب و مبنای شماره فیش هر وعده را مشخص نمایید.

4027. چرا به هنگام رزرو غذا یا در فیش صادر شده نام مخلفات وجود ندارد؟

جهت نمایش مخلفات در فیش یا به هنگام رزرو می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم محدوده زمانی وعده ها و رزرو غذایی" را انتخاب و گزینه "مخلفات" فعال گردد.

4028. چگونه می توان برای غذا ها قیمت لحاظ کرد؟

جهت اعمال تنظیمات مورد نظر می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی لیست غذاها و قیمت گذاری" را انتخاب نمائید .

3. غذای تعریف شده را انتخاب نمایید و گزینه "اصلاح قیمت" را کلیک نمایید و موارد را اعمال نمایید.

4029. با تغییر قیمت غذاها، چرا فیش ها با قیمت قبلی محاسبه می گردند؟

جهت رفع مساله بوجود آمده می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی لیست غذاها و قیمت گذاری" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "افزایش قیمت کلیه غذاها" را کلیک و در فرم باز شده تاریخ رو بررسی و در صورت نیاز اصلاح نمایید.

4030. چگونه می توان قیمت تمام غذاها را به یکباره در نرم افزار رستوران تغییر داد؟

جهت اعمال تغییرات مد نظر می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی لیست غذاها و قیمت گذاری" را انتخاب نمائید.

3. گزینه "افزایش قیمت کلیه غذاها" را کلیک و تغییرات لازم را اعمال نمایید

4031. چگونه می توان یک برنامه هفتگی را در سایر هفته ها اعمال نمود؟

جهت تنظیم برنامه هفتگی در سایر هفته ها می بایست:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم برنامه هفتگی" را انتخاب نمائید.

3.  دکمه "تکرار برنامه از هفته قبل" را کلیک نمائید.

4032. چگونه می توان عبارتی را در زیر فیش رستوران اضافه کرد؟

جهت اضافه نمودن هر عبارتی در زیر فیش ها می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیمات فیش کاغذی را انتخاب نمائید .

3. متن مورد نظر را وارد و تیک فعال را کلیک نمایید

4033. چگونه می توان فیش اشتباهی صادر شده در نرم افزار رستوران را حذف کرد؟

جهت حذف فیش اشتباهی می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "حذف فیش های صادر شده" را انتخاب نمائید.

3. پرسنل مورد نظر را انتخاب و گزینه "حذف فیش " را کلیک نمایید.