سوالات متداول

24 از 51

4017. چرا غیر از ادمین سایر کاربران امکان صدور فیش ندارند؟

            جهت امکان صدور فیش به کاربر مورد نظر می بایست :

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه "مدیریت دستگاههای ارتباط مستقیم" را انتخاب نمائید .

3. در فرم باز شده دستگاه مورد نظر را انتخاب و دکمه " اصلاح" را کلیک کنید و در گزینه "کاربر جمع آوری آنلاین" کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید.

4018. با وجود اتمام تایم ناهار چرا امکان صدور فیش غذا وجود دارد؟

            جهت رفع مشکل بالا می بایست:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید 

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات کنترل تردد " را انتخاب و گزینه " قطع ارتباط در زمان خارج از محدوده" را تیک نمایید.

4019. پیام " ساختمان غیرمجاز است" به هنگام اخذ فیش به چه دلیل است؟

               جهت رفع مشکل می بایست یکی از دو مورد زیر چک گردد:

حالت اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی پرسنل را انتخاب نمائید.

3. دکمه اصلاح را کلیک وساختمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

حالت دوم :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب و گزینه های "سایر تنظیمات" را بررسی نمایید

4020. چگونه می توان اجازه ی غذا گرفتن در سایر ساختمانها را از پرسنل سلب کرد؟

            جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه تنظیم پارامترها را انتخاب نمائید.

3. تب سایر تنظیمات را کلیک و گزینه "پرسنل فقط در ساختمان محل خدمت خود مجاز هستند" فعال گردد.

4022. چگونه می توان از غذا گرفتن کسی که غذا رزرو نکرده جلوگیری نمود؟

جهت اعمال تنظیمات می بایست:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را کلیک و گزینه "رزرو اجباری ست" فعال گردد.

4023. جهت تعریف غذاهای متفاوت در سایر ساختمان ها چه باید کرد؟

جهت اعمال تنظیمات موارد زیر انجام گیرد:

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را کلیک و گزینه"تنظیمات برنامه هفتگی در ساختمان ها متفاوت باشد" فعال گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. تنظیمات گزینه "تنظیم برنامه هفتگی" جهت ساختمان مورد نظر انجام گیرد.

4024. جهت متمایز نمودن قیمت غذاها در سایر ساختمانها چه باید کرد؟

جهت انجام تنظیمات مد نظر می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "سایر تنظیمات" را انتخاب و گزینه " قیمت گذاری غذاها و مخلفات در ساختمان  متفاوت تعریف شود" فعال گردد.

4025. چرا با وجود تغییر تنظیمات پارامترها توسط ادمین سامانه، تغییرات در کلاینت ها اعمال نمی گردد؟

جهت اعمال تغییرات در کلاینت ها می بایست :

1. در نسخه کلاینت منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات مربوط به نسخه کلاینت" را انتخاب و تیک" تنظیمات کلاینت " فعال و IP سرور و پورت تنظیم گردد.