دانلود ها

کد عنوان حجم فایل
1 آخرین ورژن SDK دستگاه BioMini slim2 - combo+300 48 مگابایت دریافت فایل
2 آخرین ورژن SDK دستگاه Biomini Plus 2 مگابایت دریافت فایل
3 درایور اسکنر G10 23 مگابایت دریافت فایل
4 فیلم آموزشی نصب اسکنر( قسمت اول) 3 مگابایت دریافت فایل
5 فیلم آموزشی نصب اسکنر( قسمت دوم) 2 مگابایت دریافت فایل
6 دانلود آخرین ورژن 1.7 اسکنر چهارانگشتی G10 18 مگابایت دریافت فایل
7 دانلود نرم افزار BioMini Slim و Biomini 40 مگابایت دریافت فایل
8 دانلود نرم افزار BioMini Combo 47 مگابایت دریافت فایل