دستگاه FaceStaion F2

دستگاه FaceStaion F2

- ظرفیت کاربر چهره 50.000 و اثر انشگت 100.000 (1:N) – 100.000 (1:1)

- شناسایی چهره در تاریکی مطلق

- ظرفیت تردد 50.000 تصویر – 5.000.000 متن

- امکان تشخیص چهره ی زنده

- مقاوم در برابر گرد و خاک و رطوبت (IP65)