سیستم کنترل تردد توزیع شده

سیستم کنترل تردد توزیع شده

سیستم­های کنترل تردد توزیع­ شده

در مدل توزیع شده‌ی اکسس کنترل ، هر یک از دستگاه‌های نصب شده روی درب‌ها قابلیت خواندن و پردازش اطلاعات را دارند. این مدل بواسطه‌ی بهره گیری از شبکه‌ی سازمانی ، سهولت در نصب و راه اندازی و سادگی در مدیریت توزیع شدگی را به ارمغان می‌آورد.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

BioEntry W2

FaceStation F2

FaceStation 2

BioStation A2

BioEntry L2

BioLite N2

BioEntry P2