سیستم کنترل تردد توزیع شده

سیستم کنترل تردد توزیع شده

سیستم­های کنترل تردد توزیع­ شده

در مدل توزیع­ شده‌ی اکسس ­کنترل، هر یک از دستگاه ­های نصب­ شده روی درها قابلیت خواندن و پردازش اطلاعات را درا می‌باشند. این مدل بواسطه‌ی بهره‌گیری از شبکه­ ی سازمانی، سهولت در نصب و راه­اندازی، مدیریت توزیع­ شدگی را به ارمغان  می‌آورد.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

BioEntry W2

FaceStation F2

FaceStation 2

BioStation A2

BioEntry L2

BioLite N2

BioEntry P2