سیستم کنترل تردد توزیع شده

سیستم کنترل تردد توزیع شده

سیستم­های کنترل تردد توزیع­ شده

در مدل توزیع­ شده‌ی اکسس ­کنترل، هر یک از دستگاه­های نصب­ شده روی درها قابلیت خواندن و پردازش اطلاعات را به­ صورت مجزا دارند. این مدل با به ره­گیری از شبکه­ ی سازمانی و سهولت در نصب و راه ­اندازی، مدیریت توزیع­ شدگی را در پی دارد.