سیستم مدیریت صندوق امانات

سیستم مدیریت صندوق امانات

سیستم مدیریت صندوق امانات

 

 برخی از ویژگی‌ها‌ی این سیستم:

 

- امکان مدیریت صندوق­‌های مستقر در هر شعبه به تفکیک اندازه (کوچک، متوسط، بزرگ)

- امکان تعریف صندوق امانات اشتراکی برای مشتریان

- امکان تعریف نوع حساب، مدت اعتبار و سایر اطلاعات حقوقی

- امکان تعریف وکیل برای مشتریان

- شناسایی مشتری بر اساس چهره، اثر انگشت و کارت

- حفظ سوابق مراجعه‌­ی مشتریان

سیستم مدیریت صندوق امانات