نسخه های اپلیکیشن موبایل حضور و غیاب

نسخه های اپلیکیشن موبایل حضور و غیاب

# نسخه موبایل  پلتفرم نسخه سرور اطلس  
1 Atals 2.1.8 Android سازگار با نسخه 1.6.4.0 اطلس دریافت فایل
2 Atals 2.2.7 Android سازگار با نسخه 1.6.4.0 اطلس دریافت فایل
2 Atals 2.3.1 Android سازگار با نسخه 1.6.4.0 اطلس دریافت فایل