پروژه بانک انصار

شروع همکاری بانک انصار از سال 1388 با تعداد 7 دستگاه تولید غدیر با موفقیت آغاز گردید.

این همکاری از سال 90 الی 96 با تجهیز 45 شعب مدیریت کل کشور و 100 شعبه تهران تداوم یافته است.

شرکت طرح و پردازش غدیر مفتخر است همکاری خود را با #بانک_ انصار تا پایان تجهیز 500 شعبه کل کشور این بانک ادامه خواهد داد.