آدرس جدید شرکت طرح و پردازش غدیر

به اطلاع مشتريان و همراهان خانواده بزرگ غدیر میرساند: به لطف خداوند و در جهت یکپارچگی و چابک سازی سازمانی،  کلیه ساختمان های تهران مجموعه طرح و پردازش غدیر در آدرس ذیل متمرکز شد :

خیابان شهید مطهری،  خیابان علی اکبری،  خیابان صحاف زاده،  پلاک 40 ساختمان طرح و پردازش غدیر